De Mariaschool tijdens een sponsorloop in 2019.
De Mariaschool tijdens een sponsorloop in 2019. Foto: Ties Steehouwer

Krappe leerlingenaantallen: Sluiting dreigt voor scholen in Langeweg, Heijningen en Moerdijk-dorp

Door: Monique Jansen Algemeen

MOERDIJK - Maar liefst drie scholen in de gemeente Moerdijk worden bedreigd met sluiting. Het gaat om de Mariaschool in Langeweg, het Kompas in Heijningen en de Klaverhoek in Moerdijk-dorp. Reden zijn de relatief kleine leerlingenaantallen op deze basisscholen. Scholenstichting De Waarden onderzoekt momenteel of de onderwijsinstellingen in Langeweg en Heijningen kunnen fuseren met andere scholen. 

“Dit beleid is in het voorjaar van dit jaar in gang gezet met de bedoeling om op korte termijn tot een besluit over de toekomst van de scholen te komen”, melden PvdA-raadslid Mieke Pistorius en burgerlid Marianne Pas. De partij maakt zich grote zorgen over het beleid van Stichting De Waarden. Het Rijk stelt namelijk de minimumschoolgrootte vast per gemeente. Voor Moerdijk ligt dit op 59 leerlingen. 

“Een school mag wel minder leerlingen tellen, maar de meerkosten van die kleine school moeten dan uit de lengte of uit de breedte worden gefinancierd. Voor de gemeente liggen daarvoor mogelijkheden binnen het huisvestingsplan en voor het bestuur van De Waarden door de regeling toe te passen van de middelen van de leerlingenaantallen van alle scholen van het bestuur gezamenlijk”, stelt de PvdA. Stichting de Waarden spreekt zich uit voor school met minimaal 70 leerlingen. 

Bijzondere stap

Volgens de PvdA is dit een bijzondere stap van een schoolbestuur waartoe 15 van de 19 basisscholen in Moerdijk behoren. “Door sluiting van de enige school in de kern, wordt het hart uit het dorp gehaald. Het is een onomkeerbare beslissing met zeer grote gevolgen voor de gemeenschap. De levensader van de kleine kernen wordt dichtgeknepen. Als de school eenmaal is verdwenen, komt die nooit meer terug. Voor de oprichting van een nieuwe school zijn tenminste 200 leerlingen nodig.”

De sociaaldemocraten maakten eerder hun zorgen bekend aan wethouder Eef Schoneveld van Onderwijs: “Voor de zomer vond er een overleg plaats met de fractievoorzitters. Dit was achter gesloten deuren om onrust te voorkomen. We zijn nu aan het einde van dit kalenderjaar gekomen en constateren dat het college de raad niet heeft geïnformeerd over dit onderwerp.” Ondertussen zijn de trajecten om te komen tot scholenfusies in gang gezet. De PvdA stelt daarom raadsvragen. 

Pistorius en Pas willen weten of het college overlegd heeft met het bestuur van De Waarden om te kijken naar financiële oplossingen om de kleine basisscholen toch te behouden. Zo stellen de dames voor ongebruikte delen van het schoolgebouwen terug te nemen en de schoolgebouwen te verduurzamen. Zij wijzen er ook op dat de gemeente veel geld vrijmaakt voor nieuwbouw van scholen van de Waarden in Willemstad, Klundert en Zevenbergschen Hoek. 

Alles op alles

“Heeft het college daarbij ook nadrukkelijk om de inzet van het schoolbestuur gevraagd om scholen in kleine kernen in stand te houden?” De komende jaren wordt uitbreiding van het inwoneraantal verwacht door de vele woningbouwprojecten en de komst van Logistiek Park Moerdijk. Deze ontwikkeling is volgens de PvdA nog niet mee meegenomen in de verwachte leerlingenaantallen en dat moet wel gebeuren. De sociaaldemocratische fractie vraagt het college om alles op alles te zetten om de basisscholen voor Langeweg, Heijningen en Moerdijk-dorp te behouden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief