Afbeelding

Voorkomen is beter dan genezen: Bestrijding van ondermijnende criminaliteit

Door: Mary van Duuren Algemeen

Vanwege de goede infrastructuur en de grote havens in Nederland, is het belangrijk om alert te zijn op criminaliteit. Met name de transportsector is kwetsbaar, omdat criminelen deze hard nodig hebben om hun illegale goederen te vervoeren. Moerdijk kan hiermee dagelijks te maken krijgen. Door steeds strengere controles in de grote zeehavens wordt een verschuiving verwacht richting kleinere havens.

Preventie

“Criminelen maken voor hun illegale praktijken misbruik van legale structuren”, legt Marlon Frijters uit. “Dat is ondermijning.” Marlon is projectleider TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) en Post- en koeriersdiensten bij Taskforce RIEC. Dagelijks zijn ze bezig om bedrijven bewust te maken van de gevaren en te voorkomen dat zij bij ondermijning betrokken raken.  “Daarvoor maken we gebruik van een toolkit. Hierin zit een koffiemok, waterfles, mousepad en een flyer, waarmee we awareness willen creëren. Deze items delen we uit, o.a. bij verkeerscontroles.”

Politie

“Moerdijk is door de centrale ligging tussen Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen logistiek een gebied dat interessant is voor criminelen”, vult Bianca van Melis aan. Zij heeft in haar functie als operationeel specialist Dienst Infra Zeeland West-Brabant hetzelfde doel als Marlon. Ze is betrokken bij de ondermijningsproblematiek in de zeehavens en de post- en koeriersbranche. Samen met publieke en private partners is in de haven ISC (Information Sharing Center) opgericht. “Eens per kwartaal zitten we met de partijen om de tafel om problematiek te bespreken. Wat speelt er, wat is er nodig om ondermijning te bestrijden, hoe leren we van elkaar en waar kunnen we elkaar helpen? De bedrijven zijn een belangrijke partner, want zij willen deze onveilige situaties niet op hun terrein.” Strafrechtelijk optreden blijft noodzakelijk, maar heeft niet altijd het meeste effect. “Door samen naar de voorkant van het probleem te kijken bereiken we meer. Bij twijfel is het beter een keer te veel een signaal te melden dan informatie te missen.”

Bewustwording

Enkele keren per jaar organiseren Marlon en Bianca samen met de Landelijke Eenheid, Douane en Belastingdienst een TFOC-actieweek, die is gericht op preventie, maar het omvat ook een stukje repressie. “Tijdens Awareness Trainingen wordt duidelijk dat veel werknemers onbewust tóch wel eens wat hebben opgemerkt, zoals gaten in het hek, verdachte pakketjes, ladingen of vreemden op het terrein. Ook kan het niet pluis zijn als een vrachtwagen kilometerslang achtervolgd wordt”, vertelt Marlon, terwijl ze een flyer toont met tips, meldpunten en een QR-code waarmee je een serious game kan spelen, als hulp bij deze bewustwording. “Deze grootschalige voorlichting kan ondermijning voorkomen en is belangrijk voor de veiligheid van Moerdijk. Wij zijn uiteraard ook aanwezig tijdens de Open Havendag, dus iedereen is van harte welkom.”



Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief