Afbeelding
Foto: Addo Sprangers

Gemeente Moerdijk wijst vijf locaties aan voor huisvesting arbeidsmigranten

Door: Yvonne Vermeulen Algemeen

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk heeft vijf locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Op de aangewezen locaties worden tussen de 112 en 450 migranten gehuisvest en daarom moet er op korte termijn wat meer lucht komen in het Moerdijkse woningaanbod. In totaal is er ruimte voor 1582 personen. 

Het gaat om locaties die volgens de gemeente kansrijk zijn. Er moeten kamers en studio’s beschikbaar komen. Wethouder Danny Dingemans: “In de zoektocht naar huisvesting voor arbeidsmigranten hebben we gesproken met inwoners, huisvesters, uitzendbureaus en bedrijven met arbeidsmigranten zelf. De kansrijke initiatieven die we nu in beeld hebben, garanderen een veilige en menswaardige huisvesting voor ruim 1500 arbeidsmigranten. Zo zal er bijvoorbeeld 24 uur per dag, zeven dagen, per week een beheerder aanwezig zijn en wordt er maximaal 1 persoon per kamer gehuisvest. 

Er zijn drie locaties in Moerdijk aangewezen. De Sebastiaansweg 1N is in de buurt van Kanters en nu een agrarisch/braakliggend terrein. Hier moeten 400 arbeidsmigranten komen. De tweede locatie, Zwaluwsedijk 7 is een melkveebedrijf, daar is plaats voor 112 personen. De derde locatie is de camping aan Blokdijk 1, hier is ruimte voor 450 personen. 

Dan zijn er nog twee andere locaties. In Fijnaart aan de Oude Molensedijk 13a kunnen 320 mensen een woning vinden bij wat nu nog een varkensbedrijf. Het tankstation en de autogarage aan De Langeweg 12a in Zevenbergen moet ruimte bieden aan 300 personen. 

Dingemans benadrukt dat hij zuinig wil zijn op de arbeidsmigranten. “We willen deze mensen een veilige woonruimte aanbieden waarvan de verhuur los staat van de werkgever. Zo raken ze bij verandering van baan niet direct hun huis kwijt.” De gemeente wil inzetten op het langdurig verblijf van arbeidsmigranten. “Je ziet dat er veel medewerkers nodig hebben en die willen we ook op lange termijn aan de gemeente binden. Daarom zetten we ook woningbouw flink op de agenda. Niet alleen voor arbeidsmigranten maar voor iedereen.” 

De nieuw te realiseren woningen moeten ook een uitkomst bieden aan spoedzoekers uit de gemeente. Volgens de gemeente en echte win-winsituatie voor woningzoekenden. 

De initiatiefnemers gaan nu de plannen uitwerken en in overleg met klankbordgroepen en omwonenden. Daarna wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd, hiervoor gelden de vastgestelde procedures met inspraakmogelijkheid. Daarnaast organiseert de gemeente drie informatieavonden. Op 7 november in Zevenbergen op het gemeentehuis, op 9 november in de Parel in Fijnaart en op 17 november in Moerdijk in de Ankerkuil. De avonden beginnen om 19.30. Meer informatie staat op www.moerdijk.nl/arbeidsmigranten/huisvesting.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief