Zelf vuurwerk afsteken of toch een vuurwerkshow? Gemeente komt met vier scenario's
Foto:

Zelf vuurwerk afsteken of toch een vuurwerkshow? Gemeente komt met vier scenario's

BERGEN OP ZOOM - Hoe gaan inwoners van de gemeente Bergen op Zoom dit jaar de jaarwisseling vieren? Mag iedereen gewoon zijn vuurwerk afsteken? Of komt er toch één centrale vuurwerkshow en mogen inwoners zelf helemaal niets afsteken? Die vraag moet in de komende weken beantwoord worden.


Dat vuurwerk een onderwerp is dat veel inwoners bezighoudt, dat blijkt uit de vragenlijst die de gemeente heeft uitgezet bij het Burgerpanel. Normaal krijgt de gemeente een respons van ongeveer 45 procent van de leden, maar bij het onderwerp 'vuurwerk' was dat 56 procent. Het gemeentebestuur heeft daarom vier scenario's uitgeschreven en die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Op donderdag 17 september gaat de raad met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders in gesprek over die scenario's. Uiteindelijk wordt in oktober één scenario gekozen en dat wordt verder uitgewerkt. 

Bij alle scenario's is rekening gehouden met de veiligheid van de inwoners, geluidsoverlast, schades, milieuproblematiek en de handhavingscapaciteit. "We weten niet hoe de wereld eruitziet in december 2020. Daarom is bij ieder scenario rekening gehouden met de aanwezigheid van het COVID-19 virus en de daarbij behorende maatregelen zoals de 1,5 meter afstand." De scenario's lopen uiteen van 'Iedereen mag legaal vuurwerk afsteken' tot 'niemand mag vuurwerk afsteken en er komt een lokale vuurwerkshow'.

Bij het eerste scenario geeft de gemeente wel mee aan de gemeenteraad dat bij dit scenario veel vuurwerkoverlast wordt ervaren door bewoners, politie en handhaving. "Dit heeft te maken met de verschuiving van tolerantie als het gaat om overlast. Dieren ondervinden veel overlast bij dit scenario. De schade aan gemeentelijke eigendommen zal niet afnemen. Het effect op het milieu is volgens de omgevingsdienst niet gunstig, zeker als het gaat om de hoeveelheid fijnstof. Deze zal aanzienlijk stijgen als het vuurwerk massaal om 0:00 uur wordt afgestoken."

Bij het laatste scenario Geeft de gemeente aan dat er nog geen ervaring is met het totale vuurwerkverbod. "Wel kan geconstateerd worden dat er een afname van het afsteken van vuurwerk zal zijn. Wat zeker is, is dat mensen met ademhalingsklachten en dieren (geluidsoverlast) van dit scenario profiteren. Het effect op het milieu zal positief zijn, want er is weinig luchtvervuiling door vuurwerk en ook geen zwerfvuil. Ook zet dit scenario in op de veiligheid van jongeren (niet afsteken van vuurwerk) en de veroorzakende onveiligheid door overlast gevende jeugd (schade, overlast en geweld door gebruik van vuurwerk)."

Bij de twee tussenliggende scenario's mag óf vuurwerk alleen afgestoken worden buiten de vuurwerkvrije zones óf het vuurwerk mag alleen afgestoken worden in de daarvoor aangewezen vuurwerkzones. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief