Bergs onderzoek wijst uit: impact coronavirus nog steeds groot
Foto:

Bergs onderzoek wijst uit: impact coronavirus nog steeds groot

BERGEN OP ZOOM - Ruim 500 inwoners van de gemeente Bergen op Zoom hebben meegedaan aan het derde onderzoek naar de impact van het coronavirus op de samenleving. In april en juni werden dezelfde onderzoeken uitgevoerd door de gemeente. “De resultaten laten weinig opvallende zaken zien. De impact van het coronavirus op inwoners is nog steeds groot, maar de gevoelens van de inwoners zijn in grote lijnen nog hetzelfde”, stelt de gemeente.


Het derde impactonderzoek vond plaats tussen 11 en 20 september 2020. Dat is net voor dat de strengere maatregelen afgekondigd werden. In de vragenlijst komen de gevoelens, ervaringen, houding en het gedrag van inwoners aan bod. Ook konden inwoners tips geven aan de gemeente. De vragenlijst sloot af met de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven. De vragenlijst werd gedeeld met alle leden van het Burgerpanel. In totaal vulden 485 mensen de vragenlijst volledig in. Dat zijn er minder dan bij de eerste (772) en tweede (557) meting. De vragenlijst werd ook via de social mediakanalen van de gemeente gedeeld. In totaal hebben via die weg nog eens 54 mensen de lijst ingevuld.

“De gevoelens en het gedrag van panelleden zijn op hoofdlijnen hetzelfde als in de vorige meting”, stelt de gemeente in een samenvatting van de resultaten. “Terwijl we bij de Facebook respondenten duidelijke veranderingen zien: deze groep is minder negatief dan in de vorige meting en volgt adviezen vaker op. Desondanks zijn Facebook respondenten over het algemeen kritischer ten opzichte van de aanpak van het coronavirus dan panelleden.”

Op de vraag ‘Hoe gaat het met je’ antwoordden de panelleden met bezorgd, rustig en machteloos. De Facebook respondenten antwoordden vooral met  bezorgd, gefrustreerd en rustig. Voordelen van de coronacrisis zijn: meer beweging, schonere lucht en minder files. Maar, het opvolgen van de adviezen vinden zowel de panelleden als de Facebook respondenten lastig. 

Panelleden geven vooral aan dat het niet altijd lukt om je aan de maatregelen te houden, terwijl de mensen die via Facebook de vragenlijst hebben ingevuld juist aangeven dat ze er het nut niet van inzien. Ook is vijftig procent van de Facebook respondenten het niet eens met de maatregelen. Dertig procent van de Facebookgroep snap ‘t dan ook als mensen zich niet aan de regels houden. Terwijl dertig procent van de panelleden er juist iets van zegt als mensen zich er niet aan houden.

De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om in verbinding te blijven met de inwoners en om de aanpak bij te kunnen sturen.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief