Kostenstijging afvaltax minder hoog dan voorgesteld

  Politiek

ETTEN-LEUR - De gemeente Breda gaat in 2020 de inzameling van het huishoudelijk afval in Etten-Leur verzorgen. De gemeente Etten-Leur wil het jaar 2020 op deze manier gebruiken om te heroverwegen hoe zij in de de jaren daarna de afvalinzameling georganiseerd wil hebben en welke stappen hiervoor gezet dienen te worden. De samenwerking met de gemeente Breda zorgt voor een wijziging in de voorgestelde tarieven voor 2020.


In oktober, bij de behandeling van de begroting 2020, is gerekend met de kennis die op dat moment voorhanden was. Dit resulteerde in een explosieve stijging van de afvaltax van bijna 200 euro: van 156 naar bijna 355,68 euro en een ledigingstarief voor de container van restafval van 6 euro per aanbieding. 

Voorstel

Om de inwoners verder te stimuleren hun afval beter te scheiden heeft het college van burgemeester wethouders woensdag de gemeenteraad voorgesteld de ledigingsprijs van een container restafval vast te stellen op 7,50 in plaats van 6 euro per aanbieding. Door te kiezen voor de samenwerking met de gemeente Breda, kan de eerder berekende afvaltax verlaagd worden van 355,68 naar 287,76 euro. De gemeenteraad debatteert op maandagavond 2 december over dit voorstel. Mocht er die avond nog geen besluit over vallen, dan gebeurt dat in de raadsvergadering van 16 december. 

Alternatieven

Er zijn eventueel ook nog twee alternatieven. De eerste is dat het ledigingsbedrag op 6 euro per aanbieding blijft. Hierdoor is er minder ruimte tussen de werkelijke kosten en het gevraagde ledigingstarief. Dit betekent dat er dus minder inkomsten zijn uit het variabel tarief om het vastrecht te verlagen. Door hiervoor te kiezen wordt het vastrecht geen 287,76 maar 302,64 euro. Een tweede alternatief is het ledigingsbedrag voor de container restafval te verhogen naar 9 euro per aanbieding. Hierdoor is er meer ruimte tussen de werkelijke kosten en het gevraagde ledigingstarief. Dit betekent dat er dus meer inkomsten zijn uit het variabel tarief om het vastrecht te verlagen. Door hiervoor te kiezen wordt het vastrecht geen 287,76 maar 273 euro. "Maar", zo stelt wethouder Kees van Aert, "welke variant ook gekozen wordt, de afvaltax wordt uiteindelijk dus goedkoper dan in oktober voorgesteld."

Kans

Bij een verlaging naar 6 euro per aanbieding is de kans op vervuiling van restafval in andere afvalstromen kleiner, omdat de inwoners voor het lagere bedrag eerder geneigd zullen zijn het restafval op de juiste manier aan te bieden. Bij een verhoging naar 9 euro per aanbieding is de kans op vervuiling van restafval in andere afvalstromen groter. "Inwoners kunnen door een verhoging van het variabel tarief eerder geneigd zijn het restafval met andere afvalstormen te vermengen", zo beredeneert het college in het voorstel aan de gemeenteraad. "Hierdoor daalt de kwaliteit van deze andere afvalstromen, wat afkeur bij de verwerkingsinstallaties kan veroorzaken, en dus hogere kosten tot gevolg kan hebben." Naast de hierboven genoemde risico's bij de alternatieven ten aanzien van het verlagen of verhogen van het variabel tarief, bestaat de kans dat de inwoners hun restafval veel minder aanbieden. Dit zorgt dan voor minder inkomsten uit het variabel tarief. Dit zal tot gevolg hebben dat bij de jaarrekening een negatief saldo ontstaat.

Blij

Voor de inzameling van het afval in de gemeente Etten-Leur vond eerder dit jaar een Europese aanbesteding plaats, maar die werd uiteindelijk ingetrokken. "We zijn blij dat de gemeente Breda de intentie heeft uitgesproken om ons in 2020 te helpen met de afvalinzameling", stelt wethouder Kees van Aert. "Zij doen dat overigens op dezelfde manier ook al in de gemeenten Zundert en Moerdijk."

De inzameldagen blijven zo veel mogelijk gelijk, met uitzondering van het restafval. Dat wordt namelijk per 1 januari 2020 nog maar één keer per vier weken opgehaald. Nu is dat nog tweewekelijks. Huishoudens hebben hiervoor gekozen in een enquête, die eind 2018 is gehouden.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714693299&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/etten-leur&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES