De restafvalcontainer blijft desgewenst eens in de twee weken geleegd worden.
De restafvalcontainer blijft desgewenst eens in de twee weken geleegd worden.

Afvalinzameling blijft hetzelfde dankzij luiers, stank en zwerfafval

HALDERBERGE - De restafvalcontainer blijft desgewenst eens in de twee weken geleegd worden. Het college had in het afvalbeleidsplan het plan opgenomen om dit terug te brengen naar eens in de vier weken. Middels een amendement van de VVD bepaalde de gemeenteraad echter dat dit sowieso te vroeg is. Mede vanwege het feit dat er (nog) geen oplossing is voor luiers en er zorgen zijn over stankoverlast en zwerfafval, meent de raad dat Halderberge nog niet klaar is voor deze stap.


Deze zomer liet het college van burgemeester en wethouders weten dat als het aan haar lag, het restafval nog maar één keer in de vier weken opgehaald werd. Halderberge heeft de ambitie om in 2022 maximaal honderd kilogram restafval per inwoner op te hoeven halen. Om dit te kunnen halen heeft de gemeente het Afvalbeleidsplan 2019-2022 in het leven geroepen. "We zitten nu op zo'n 180 kilo dus we hebben een aardige slag te slaan", aldus wethouder Hans Wierikx eerder in de Halderbergse Bode.

Maatregelen

Halderberge heeft een plan opgesteld om het doel te behalen. Daarin staan maatregelen die de gemeente gaat treffen om haar inwoners aan te moedigen om afval zo optimaal mogelijk te scheiden. Een belangrijke maatregel is het voorstel van deze zomer om het restafval niet meer iedere veertien dagen op te halen, maar eens in de vier weken. Wierikx stelde: "Er is geen pasklare oplossing om de hoeveelheid restafval zo ver terug te dringen, maar de gemeenten in het land die eens in de vier weken het restafval ophalen zien een aanzienlijke reductie in het aanbod. Om die reden zien wij dit ook als een goede stimulans voor ons inwoners."

Andere manier

Wethouder Wierikx gaf eerder al aan dat uit onderzoek blijkt dat niet alle Halderbergenaren hun afval goed scheiden. Zo bestaat 33 procent van het restafval uit GFT-afval, 15 procent bestaat uit papier, 23 procent plastic en 5 procent metalen en dan nog eens 6 procent glas. "Dit alles kun je gratis inleveren. Het vergt alleen een andere manier van thuis bewaren en een andere manier van denken", zo legde hij uit.

Scheiden

Het beter scheiden van afval heeft volgens de wethouder meerdere voordelen. Niet alleen kunnen de gescheiden grondstoffen op deze manier beter hergebruikt worden waardoor het beter is voor het milieu, het is ook financieel gezien aantrekkelijk. Het verbranden wordt namelijk steeds duurder. "Het is voor inwoners zelfs ook aantrekkelijk om nu al de kliko voor restafval minder vaak aan straat te zetten. Dat scheelt zo'n acht euro per keer die je terugkrijgt op je voorschot."

Ophaalmomenten

Hans Wierikx benadrukte deze zomer al dat het om een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders ging en dat de gemeente hier in oktober een besluit over zou nemen. Dat is inmiddels gebeurd. Middels een amendement van de VVD heeft de gemeenteraad bepaald dat de inwoners van Halderberge (nog) niet klaar voor de halvering van het aantal ophaalmomenten van restafval. "Het is belangrijk dat we blijven sturen op de doelstelling van 100 kilo restafval per persoon, maar in het voorstel om naar een keer in de 4 weken te gaan, zaten geen maatregelen voor luiers, stankoverlast en de kans op toename van het vele zwerfafval", zo legt VVD'er Sharona Malfait uit.

Prikkels

"Om de financiële prikkels voor mensen die wel goed (kunnen) scheiden te versterken heb ik voorgesteld om de eerste 13 ledigingen goedkoper te maken dan de volgende 13. Het college gaat die variant nu uitwerken", aldus Malfait van de VVD-fractie. Op voorstel van de WOS wordt volgend jaar aan de hand van de evaluatie bekeken of het aantal kilo's restafval per Halderbergenaar inderdaad weer verder afneemt.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>