Geen noodzaak tot onderzoek naar Zwartboek Jeugdbescherming Brabant

STEENBERGEN - De inspectie van gezondheidszorg en jeugd ziet geen noodzaak om onderzoek te doen naar het zogeheten 'Zwartboek Jeugdbescherming Brabant'.


De regio's West Brabant Oost en West Brabant West (samen 18 gemeenten) en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. De inspectie geeft als argument om dit niet te doen dat bij het bepalen van waar en naar welke thema's toezicht wordt uitgevoerd, zij niet alleen het aantal en de inhoud van klachten maar ook andere bronnen betrekt. Op dit moment loopt er al een onderzoek naar de casus van de schrijver van het zwartboek door de Nationale Ombudsman. Inspectie wil hier eerst de resultaten van afwachten.

Positief resultaat

Recent heeft het keurmerkinstituut haar jaarlijkse controle bij Jeugdbescherming Brabant uitgevoerd. Het formele rapport hierover volgt nog, De inspectie is mondeling op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van de keuring. Het feit dat het keurmerkinstituut het certificaat heeft verleend aan Jeugdbescherming Brabant houdt in dat de instelling voldoet aan de gestelde eisen waardoor de geleverde kwaliteit wordt geborgd en verbeterd. Daarnaast heeft de inspectie aangegeven dit en volgend jaar, een onderzoek uit te voeren naar alle gecertificeerde Instellingen in Nederland en hier valt Jeugdbescherming Brabant ook onder.

In gesprek

De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met Jeugdbescherming Brabant. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief