Foto: Remko Vermunt

Inwoners weten het Taalhuis nog niet zo goed te vinden

STEENBERGEN - Het Taalhuis Steenbergen is een mooie aanwinst voor de gemeente, waar meer dan gemiddeld laaggeletterde inwoners wonen. Alleen weten inwoners weten de weg naar het Taalhuis nog niet zo goed te vinden. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders na een evaluatie van het Taalhuis over 2018.


Het Taalhuis Steenbergen werd op 19 maart 2018 officieel geopend. Ketenpartners zijn Bibliotheek de Markiezaten, ROC Kellebeek, WijZijn Traverse-Groep, Stichting Lezen & Schrijven en de gemeente Steenbergen zelf. 

De inspanningen over 2018 zijn eind vorig jaar geëvalueerd door de uitvoerende partners. In het verslag daarvan worden een aantal verbeterpunten en aanbevelingen genoemd, die op termijn bij moeten dragen aan een kwalitatief dekkend, kerngericht aanbod ter bestrijding van laaggeletterdheid in Steenbergen. Daarnaast moeten de komende periode dus meer inwoners de weg naar het Taalhuis weten te vinden. 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief