Foto: Google Maps

Thoolse kerken gaan strijd aan met de politiek

THOLEN - Tweeëntwintig Thoolse kerken roepen de politieke partijen van de gemeente Tholen op om hun standpunt te wijzigen als het gaat om het hijsen van de regenboogvlag en de openstelling van (service)winkels op zondag. Met een paginagrote advertentie in de Eendrachtbode roepen de kerken op om te kiezen voor een weg die wél in lijn staat met Gods Woord.


In de raadsvergadering van 11 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat speciale (service)winkels op zondag hun deuren mogen openen. Alle oppositiepartijen stemden in met die besluit, net als de VVD. Alleen de ChristenUnie en de SGP stemden tegen dit voorstel. Volgens initiatiefnemer Han van 't Hof (ABT) komen veel toeristen vooral in het weekend naar de gemeente Tholen, maar omdat recreatieve ondernemers alleen op zaterdag hun deuren mogen openen, lopen zij nu klandizie mis. Daarnaast heeft een meerderheid van de raadsleden ingestemd met het voorstel om voortaan jaarlijks de regenboogvlag te hijsen op de internationale coming-outday.

Rustdag

"Met verdriet in ons hart hebben we als gezamenlijke kerken kennis genomen van de ontwikkelingen die in de raadsvergadering hebben plaats gevonden", stellen de 22 kerken in de advertentie. "De zondagopenstelling van winkels gaat in tegen het vierde gebod van de Tien Geboden uit de Bijbel. Dit gebod vraagt ons de rustdag, bij ons de zondag, te rusten van ons werk en ons te richten op de dienst van God", staat er te lezen. "Zes dagen in de week geeft God ons alles wat we nodig hebben om ons werk te doen, maar de zondag is een geschonken rustdag."

Regenboogvlag

Ook het besluit om de regenboogvlag te hijsen staat volgens de kerken haaks op de Bijbelse normen en waarden. "Vanzelfsprekend zijn we als gezamenlijke kerken tegen elke vorm van discriminatie; elke Thoolse inwoners moet zich veilig en sociaal geaccepteerd kunnen voelen. Als kerken dragen we daar actief aan bij. De boodschap achter de regenboogvlag gaat echter veel verder dan de boodschap tegen discriminatie", stellen de kerken. "De regenboogvlag ademt de boodschap van progressiviteit. Daarnaast propageert deze vlag een gelijkheid die ingaat tegen de Bijbelse scheppingsorde. Gods woord leert ons geen andere relatie dan die tussen man en vrouw. De regenboog heeft voor ons juist een heel andere betekenis. Dat dit Bijbelse teken van Gods trouw tegenover onze ontrouw hiervoor wordt gebruikt, betreuren wij."

Fundamentele grenzen

Volgens de kerken worden met deze twee besluiten grenzen verlegd en christelijke normen en waarden, die altijd gemeengoed waren binnen de gemeente Tholen, aan de kant geschoven. "Als gezamenlijke kerken maken we ons hier grote zorgen over. Als deze voor ons zo fundamentele grenzen zo gemakkelijk aan de kant geschoven worden, waar eindigt dit dan? We roepen de politieke partijen op Tholen dan ook op om terug te keren van deze weg. Alleen in gehoorzaamheid aan de Heere en Zijn Woord kan en mag er zegen verwacht worden."

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief