Contracten (prijsafspraken)

Indien u vaker per jaar een advertentie wilt plaatsen, gelden hiervoor aantrekkelijke tarieven, waarvoor u een plaatsingscontract afsluit. Dat kan al vanaf 2 plaatsingen op jaarbasis.

Het tarief voor een advertentie is afhankelijk van het aantal plaatsingen dat u verwacht af te nemen gedurende het jaar. Zonder getekend contract is het tarief van éénmalig plaatsen van toepassing.

Contracten zijn er in de volgende afnames:
2x plaatsen
6x plaatsen
12x plaatsen
26x plaatsen
50x plaatsen

Het aantal plaatsingen in de hoofdeditie wordt van uw contract afgeschreven. Voor doorplaatsing van de ongewijzigde advertentie in dezelfde week in één of meerdere Bodes geldt een aantrekkelijk doorplaatsingstarief (m.u.v. voorpagina).

Contracten gaan in op de vermelde ingangsdatum op het contract. Wijzigingen in het contract kunnen met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden worden verwerkt.

Tariefsverhogingen die worden doorgevoerd tijdens de looptijd van een contract gelden eveneens voor de nog af te nemen aantal plaatsingen. Een adverteerder kan in het geval van een tariefsverhoging besluiten om het aantal plaatsingen te verminderen, op voorwaarde dat het totale advertentiebudget gelijk blijft.

Is een contract na de contracttermijn niet geheel afgenomen, dan is Uitgeverij de Bode bv gerechtigd het aantal plaatsingen te herberekenen aan de hand van het geldende prijsverschil van de werkelijk afgenomen plaatsingen.

Algemene bepalingen