Gemeente Zundert investeert flink in toekomst
Foto: Addo Sprangers

Gemeente Zundert investeert flink in toekomst

ZUNDERT - Regeren is vooruitzien. Het is een credo dat ook door de Gemeente Zundert wordt gehanteerd. Met een door de raad goedgekeurd Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP), Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en Water- en Rioleringsplan (WRP) worden grote stappen gemaakt.


De nauw met elkaar verbonden plannen komen niet uit de lucht vallen. Alle mogelijke belanghebbenden hebben er hun bijdragen aan mogen leveren, om zo de toekomst van wegen, vervoer, riolering en openbare ruimte in de gemeente Zundert richting te geven.

Lichtareaal

Volgens wethouder Patrick Kok gaan de inwoners van de gemeente Zundert hiervan snel de eerste resultaten zien. Zo wordt er vanuit het IBOR flink geïnvesteerd in wegenonderhoud (5 miljoen euro) en openbare verlichting. “In de hele gemeente Zundert wordt na de zomer het complete lichtareaal vervangen door eigentijdse lantaarnpalen. Duurzaam door de LED-verlichting en ook ‘intelligent’, want als een armatuur uitvalt of een lantaarnpaal scheef staat, volgt een automatische melding. We maken dus een flinke slag op het gebied van zuinigheid, melding en onderhoud.”

Wegen

Ook de wegen in de gemeente worden zoals gezegd flink aangepakt. De wethouder noemt uit de losse pols onder andere de Zoeksedijk, Nieuwmoerseweg, Roosendaalsebaan en Van Lanschotstraat in Achtmaal en de Molenstraat in Zundert (tussen grofweg café Den Bels en de CLTV). Hiernaast zal groot onderhoud worden gepleegd aan de fietspaden in de gemeente, zoals die aan de Meirseweg, Ettenseweg, Kruispad en Frans Baantje).

Verkeersveiligheid

Via het GVVP wordt ingezet op de verkeersveiligheid in onder meer Burgemeester Manderslaan, Veldstraat, Eikenstraat, Veldstraat en Berkenring. “Ook willen we de parallelwegen langs bijvoorbeeld Bredaseweg en Antwerpseweg anders inrichten”, zegt wethouder Patrick Kok. “Er gaat veel werk- en schoolverkeer overheen. We denken aan eenrichtingsverkeer. Daarnaast staat een snelfietspad richting Breda op de agenda. Dat jaagt gezonde mobiliteit aan en is goed voor de verkeersveiligheid.”

Waterhuishouding

Het WRP moet een goede waterhuishouding borgen. Wethouder Patrick Kok: “Belangrijke vraag hierbij is: ‘Hoe kun je toekomstbestendig het waterbeheer invullen?’ Met een blik op de Klimaatatlas Zundert hebben we een zogeheten ‘stresstest’ gedaan, waarbij we hebben geïnventariseerd wat droogte en wateroverlast voor onze gemeente betekenen. We hebben berekend dat we als we nu niets doen, we in 2050 voor 32,5 miljoen euro schade hebben op te lossen. Dat betekent dat we nu moeten investeren in onze waterhuishouding. Doen we niets, dan krijgen we straks de rekening gepresenteerd.”

Prioritering

“In de Zomernota gaan we het over de middelen hebben’, vervolgt Patrick Kok. “Het college wil de gemeenteraad in september een voorstel voorleggen inzake de prioritering van alle klussen.” De zuidelijke ontsluiting van de Randweg is volgens de wethouder nog steeds punt van discussie, ‘al zitten alle betrokken partijen er constructief in’. “Eind van dit jaar hopen we een beeld te hebben of er een ontsluiting komt en zo ja, of dit dan de zuidoostvariant (via Beekzicht) of de zuidwestvariant (via De Berk) moet worden.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>