Foto: Andreas Helmsdorf - Pixelio

Gemeente Zundert sluit 2018 af met kleine verliespost

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - Ongeveer tien mille. Dat is de hoogte van het negatief saldo waarmee de Gemeente Zundert het boekjaar 2018 heeft afgesloten. Dat blijkt uit de dinsdag door wethouder Johan de Beer gepresenteerde jaarrekening.


Op een begroting van 46 miljoen euro is het bijna een te verwaarlozen bedrag. In die zin kan er door de wethouder beslist met tevredenheid naar de jaarrekening worden gekeken. Dat het boekjaar is afgesloten met een klein negatief saldo en niet met een ruim positief saldo, houdt echter direct verband met de kosten die de Gemeente Zundert heeft moeten maken rond de ontmanteling van de Rijsbergse camping Fort Oranje.

Meevaller

Dankzij verschillende meevallers was de Gemeente Zundert anders namelijk op een plusbedrag van ruim 1,1 miljoen euro uitgekomen. Die meevallers zijn onder meer te danken aan de fors toegenomen bouwactiviteiten in de gemeente Zundert, waardoor de inkomsten via leges aanzienlijk zijn gegroeid. In Zundert is bovendien de afspraak gemaakt dat projectontwikkelaars geld vrijmaken voor zogeheten 'bovenwijkse voorzieningen', een apart potje waaruit de inrichting van de openbare ruimte wordt bekostigd. Als treffend voorbeeld hiervan noemt de wethouder de Molenstraat in Zundert die nu een metamorfose ondergaat. Daarnaast heeft de Gemeente Zundert door de efficiënte inzet van het ambtelijk apparaat minder geld hoeven uitgeven aan salarissen. Verder viel de tegenwoordig een grillig patroon vertonende uitkering van het Rijk afgelopen jaar mee, waardoor de Gemeente Zundert dus al met al op de aanzienlijke meevaller van 1,1 miljoen euro uitkomt.

Reëel ramen

"Al is dat laatste niet echt de bedoeling", meldt Johan de Beer. "We hebben nu drie jaar op rij geld overgehouden aan onze bedrijfsvoering. Het is wat dat betreft zoeken naar de balans: hoe kun je de begroting nóg scherper wegzetten? Het blijft in dat opzicht jongleren. We zijn echter goed 'in control' en dat heeft alles te maken met een volwassen netwerkbegroting. Als college hebben we scherp in de wind gezeild, maar als je geld overhoudt klinkt het: 'Je had scherper moeten ramen'. Dat reëel ramen doen we ieder jaar beter. Volgend jaar gaan we voor een verdere verfijning van de netwerkbegroting."

Verschil

Maar nog even terug naar Fort Oranje. In de jaarrekening 2018 staat bij de post Fort Oranje immers een negatief saldo van een kleine 6,3 miljoen euro genoteerd. Daar tegenover wordt bij de baten een bedrag opgevoerd van zo'n 5,2 miljoen euro, zijnde het totaalbedrag van de claim die de Gemeente Zundert bij campingeigenaar Cees Engel heeft weggelegd naar aanleiding van de kosten die zij gedurende de voorbije jaren heeft gemaakt voor onder andere beveiliging en beheer van de camping. Het betekent een verschil van ongeveer 1,1 miljoen euro, een bedrag dat bijna gelijk is aan de eerder geschetste meevaller.

Toekomst

"De vordering bij Engel is een claim naar de toekomst", zo maakt wethouder Johan de Beer duidelijk. Of, hoe en wanneer dat geld wordt ontvangen is uiteraard koffiedik kijken en hierover wil hij ook niet speculeren. Boekhoudkundig dient er volgens hem echter rekening mee te worden gehouden dat de bij de eigenaar van camping Fort Oranje neergelegde claim op enig moment wordt uitgekeerd en zal terugvloeien in de gemeentekas. "Al kan het dus inderdaad zo zijn dat die claim nog jaren in de boeken staat", zegt hij. Niet ingrijpen op Fort Oranje was volgens Johan de Beer echter geen optie. "Dat had bovendien weer het nodige extra geld gekost voor handhaving en dergelijke. Er is op dat vlak nu ook rust. Momenteel worden alleen nog de echt noodzakelijke kosten gemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het geld terugkomt."

Ruim voldoende

"De last van Fort Oranje drukt, maar we verkeren beslist niet in de gevarenzone", vervolgt hij. "Sterker nog: we hebben een financieel gezonde gemeente. Van de accountant krijgt Zundert 'overall' ruim een voldoende. Waar nodig kan de Gemeente Zundert nog altijd investeren. Ik vind dat we het als gemeente met een grote oppervlakte en 23.000 inwoners best goed doen. Ik ben dan ook trots op het resultaat." 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief