Logo internetbode.nl/zundert

Herinrichting Molenstraat Zundert weer stap dichterbij

ZUNDERT - Het college van burgemeester en wethouders besluit dat de Molenstraat in Zundert straks eenrichtingsverkeer krijgt vanuit de richting Rijsbergen en niet, zoals aanvankelijk in de Centrumvisie opgenomen, vanuit de richting Wernhout. Met de onlangs gepresenteerde Visie Pleinen Molenstraat Zundert ligt er nu een ‘definitief’ ontwerp waarmee de herinrichting van de Molenstraat eindelijk gestalte kan worden gegeven. Het is een ontwerp ook dat volgens wethouder Piet Utens het nodige draagvlak heeft. Anderhalf jaar voorbereiding ging eraan vooraf, waarbij hij samen met collega-wethouder Johan de Beer vooral veel investeerde in overleg met tal van stakeholders , zoals vastgoedeigenaren, winkeliers, horeca, omwonenden en de stichting Gehandicapten Platform Zundert. Gemene deler Utens: “Met alle partijen hebben we drie tot vier keer gesproken. Daarnaast zijn er twee inloopmomenten geweest en is er ook nog een notitie naar de gemeenteraad gezonden. Vooral omgevingsmanagement is heel belangrijk. In de laatste sessies met de stakeholders hebben we ook de aansluiting met de Prinsenstraat en de invulling van de pleinen in de Molenstraat besproken. Alle belangengroepen zijn door mijn collega Johan de Beer en mij meegenomen in het proces. Hierbij hebben we met elkaar de grootste gemene deler gevonden. Over twee jaar hopen we te beschikken over een mooi nieuw centrum om door te kunnen rijden en om te verblijven.” Geluidsarm asfalt Daartoe wordt volgens het huidige plan de Prinsenstraat als eerste aangepakt met het aanbrengen van geluidsarm asfalt. Ook wordt het tracé van de Prinsenstraat tot de rotonde bij de Randweg opnieuw ingericht, waarbij meteen de nieuwe wijk Tuinderij (achter de Veldstraat) wordt ontsloten. De werkzaamheden aan de Prinsenstraat gaan in het najaar, direct na Corso Zundert, van start. Aansluitend wordt de Molenstraat aangepakt. Een belangrijke verandering op de kruising Prinsenstraat-Wernhoutseweg-Molenstraat is dat de inrit Wildertsedijk straks niet meer toegankelijk zal zijn vanuit de Prinsenstraat. Het eenrichtingsverkeer heeft vanaf de Molenstraat dan nog wel toegang tot de Wildertsedijk. Bredaseweg Zundert Verblijfsplein Verder ligt de focus bij de herinrichting vooral ook op drie pleinen: het Van Goghplein, het marktplein voor het Zundertse gemeentehuis en het plein voor ‘Bij ons… in Zundert’. Zo keert de weekmarkt straks terug op de Markt, enerzijds om het winkelgebied te verstevigen en anderzijds om parkeerplaatsen te creëren op het Nassauplein. Het Van Goghplein moest straks - in relatie tot het plan Tantes van Van Gogh - eerst en vooral een groene uitstraling krijgen. Met grasveldjes in plaats van parkeerplaatsen moet het een echt verblijfsplein worden. De oprit naar De Willaert krijgt daarnaast een scheiding met bomen en hagen. Best value Volgens wethouder Piet Utens wordt bij het onderwerp dat nu op tafel ligt uitgegaan van het principe van ‘best value’. Het komt er hierbij op neer dat niet alleen de prijs, maar vooral ook de kwaliteit en de creativiteit van de aannemer bepalend wordt voor met wie de Gemeente Zundert straks in zee gaat voor de aanpak van het Zundertse centrum. Utens: “De aannemer is straks ook verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en zal hiertoe tot op zeker hoogte ook een mandaat van de Gemeente Zundert ontvangen. Er wordt nu aan een bestek gewerkt dat binnen enkele weken wordt gepresenteerd. We verwachten eind oktober of begin november de naam van de aannemer te kunnen presenteren tijdens een laatste inloopmoment. Daarna willen we het traject in gang zetten.” Afstemmen De herinrichting van de Molenstraat vindt straks bewust gefaseerd plaats: enerzijds om de overlast voor de ondernemers zoveel mogelijk te beperken en anderzijds om grote evenementen als Corso Zundert en de Aardbeienfeesten niet in de wielen te rijden. “Met de aannemer gaan we in gesprek over de planning van de werkzaamheden”, aldus Piet Utens. “Met het oog op het corso moet de Molenstraat natuurlijk wel berijdbaar zijn. Het houden van de Aardbeienfeesten zal wellicht wat improvisatie vergen. Overlast voor middenstanders en omwonenden is onoverkomelijk, al proberen we dat straks via omgevingsmanagement tot een minimum te beperken.” Molenstraat Zundert Uitdaging Bovendien spelen er ook nog bouwontwikkelingen rond De Roskam en Tantes van Van Gogh (het vroegere gebouw van De Roos). Voor wat betreft de bestemming van het pand waarin nu nog de binnenkort te sluiten modezaak Vögele is gehuisvest, wordt volgens Utens nu door een niet nader genoemde projectontwikkelaar verder nagedacht . “Alles op elkaar afstemmen is best een uitdaging”, meldde wethouder Johan de Beer in dat opzicht eerder al met gevoel voor understatement. BIJDRAGE ADDO SPRANGERS/IMPRESSIES AKERTECH BV + AKERTECH ADVISEURS
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FotoseriesDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief