Afbeelding
Foto: Provincie Noord-Brabant

Provincie stelt ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning professionele kunsten

Door: Hanneke Marcelis Cultuur

NOORD-BRABANT -  Provincie Noord-Brabant stelt 30,475 miljoen euro beschikbaar voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Brabant. Hiervoor wordt op 12 december aanstaande de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant opengesteld. De provincie wil het culturele aanbod versterken en het culturele systeem een impuls geven. Daar ligt met deze professionele kunstenregeling de focus op. De regeling sluit naadloos aan op het beleidskader Levendig Brabant 2030; een breed en divers cultuuraanbod voor alle Brabanders.

“Iedere Brabander moet met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. Dat is de kern van ons cultuurbeleid en daar past een cultureel klimaat van goede kwaliteit bij. We willen dat alle Brabanders van dat klimaat kunnen genieten. De Brabantse professionele kunstinstellingen dragen met een breed en hoogwaardig aanbod hun steentje hieraan bij”, aldus gedeputeerde Cultuur Jos van der Horst. Noord-Brabant is vele van die instellingen rijk. Zij zorgen naast het kunstzinnige aspect ook voor verbinding met en tussen Brabanders. Van der Horst: “Dit sociale aspect is voor de provincie ook enorm belangrijk. Ik ben dan ook verheugd dat we de komende vier jaar ruim 30 miljoen euro voor professionele kunsten beschikbaar stellen.”

Provinciale Staten zijn op 28 februari 2023 geïnformeerd over de uitgangspunten voor deze meerjarige subsidieregeling. Met de regeling draagt de provincie bij aan de doelen en ambities van het kader Levendig Brabant 2030 dat er voor alle Brabanders voldoende te doen en te beleven is.

Aansluiting Rijksregelingen
Eind 2024 eindigt de huidige subsidieperiode voor de professionele kunstinstellingen. De nieuwe subsidieperiode heeft een looptijd van vier jaar (2025-2028) en sluit hiermee aan op de systematiek van het Rijk. Dit biedt vierjarige zekerheid voor de culturele instellingen die samen zorgen voor een artistiek hoogwaardig, divers en aansprekend aanbod van ten minste regionale en (inter)nationale betekenis. “Gezien de aansluiting bij het Rijk is het van belang om de provinciale subsidieregeling eind dit jaar open te stellen. Medio 2024 maken we de honoreringen bekend, zodat aanvragers op tijd weten waar ze wel of niet op kunnen rekenen. Dan is ook bekend welke subsidies zij ontvangen van gemeenten en het Rijk”, aldus Van der Horst.

Wijzigingen beperkt
De wijzigingen ten opzichte van de vorige subsidieperiode zijn beperkt. Dat heeft te maken met de wens van de culturele sector om na de coronaperiode te kunnen herstellen en daarom niet te veel wijzigingen door te voeren. Een verandering is dat er nu subsidieplafonds per culturele discipline zijn en dat de verdeelcriteria zijn aangescherpt. Verder zijn in de regeling specifiek benoemde culturele functies herijkt. Deze specifieke functies zijn nu gelijkgesteld aan de functies die reeds vanuit het Rijk een Basis Infra Structuur (BIS) toekenning hebben voor de jaren 2021-2024. De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie. Culturele instellingen die een aanvraag doen voor een meerjarige subsidie dienen zich te richten op de ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten.

Philzuid
De philharmonie zuidnederland (Philzuid) wordt conform het bestuursakkoord in deze regeling ondergebracht. De organisatie krijgt een gelijkwaardige positie ten opzichte van de andere instellingen die vallen onder de culturele basisinfrastructuur, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande instellingen.  Er is daarom ten opzichte van de vorige periode 6 miljoen euro toegevoegd aan de regeling.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief