Lezing over Menselijk Keuzegedrag

donderdag 9 februari 2023 19:30

Ieder mens maakt aan de lopende band keuzes, met meer of minder verstrekkende gevolgen. (Denk aan een verhuizing, of aan het al dan niet op het laatste nippertje stoppen voor een verkeerslicht.) Die keuzes bepalen het reilen en zeilen van verkeer en vervoer, de economie en de maatschappij in den brede. In deze presentatie gaat Evert-Jan van der Kaa eerst duidelijk maken wat hij onder keuzegedrag verstaat, onder meer aan de hand van een aantal persoonlijke ervaringen. Daarna komt hij tot een theoretisch model dat op alle soorten keuzegedrag kan worden toegepast – zeg maar een overzicht van de ‘dingen’ waar je op zou kunnen letten wanneer je voor een keuze staat. Vervolgens vraagt hij aan de aanwezigen om aan een aantal keuze-experimenten deel te nemen. Na evaluatie van de experimenten wordt afgesloten met een aantal bevindingen die ieder hopelijk meer inzicht bieden in haar eigen individuele keuzegedrag. Plaats en tijd: donderdagavond 9 februari in Agora, Rucphen van 19:30 tot ongeveer 21:30. De entree bedraagt €5,- inclusief een consumptie.

Locatie