Afbeelding
Foto: Archief

Gemeente Tholen sluit het jaar 2021 positief af

Door: Daniël van Overveld Algemeen

THOLEN - De gemeente Tholen heeft het jaar 2021 positief afgesloten. Er is sprake van een positief saldo van bijna 2,5 miljoen euro. De voornaamste meevallers waren onder andere winstnemingen op woningbouwcomplexen, een voordeel op de algemene uitkering van het gemeentefonds en een voordeel door het niet benutten van de post onvoorzien.


De jaarrekening sluit met een positief saldo van 2.468.000 euro. Daar is het college dan ook positief over. “We kunnen het kort houden”, aldus wethouder Peter Hoek. “We hebben afgelopen jaar een positieve winstverwachting kunnen realiseren, onder andere dankzij een voordeel vanuit het Rijk. We hebben een financieel stabiel jaar achter de rug.” De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van de begroting 2020 verbeterd. Daar is ook burgemeester Sijbers over te spreken. “Het is fijn dat we afgelopen jaar gedaan hebben wat we gepland waren om te doen”, aldus de burgemeester. “Dat heeft een mooie basis gelegd voor 2022.”


Meevallers

Het positieve saldo waarmee de gemeente Tholen het afgelopen jaar heeft afgesloten, wordt veroorzaakt door diverse (incidentele voor- en nadelen). De voornaamste voordelen ten opzichte van de begroting zijn onder andere de winstneming op de woningbouwcomplexen (1,3 miljoen euro). Een voordeel op de algemene uitkering van het gemeentefonds heeft de gemeente afgelopen jaar 320.000 euro opgeleverd. Daarnaast heeft de gemeente 425.000 euro verkregen uit een voordelige afrekenin van GR De Betho over 2020. Een voordeel door het benutten van de post onvoorzien levert de gemeente 270.000 euro op. Doordat er in 2021 minder activiteiten waren op het gebied van jongerenwerk, vrijwilligers en opvang en begeleiding van statushouders hield Tholen 80.000 euro over op die post. Verder zorgden lagere afschrijvingslasten van de Brede school te Tholen voor een voordeel van 675.000 euro. 

Tegenvallers

Een flinke tegenvaller voor de gemeente Tholen zat ‘m in 2021 in een correctie op winstnemingen op de bedrijventerreincomplexen. Dit kostte de gemeente zo’n 2.125.000 euro. Een nadeel bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente 115.000 euro gekost.


De controle door de accountant is inmiddels afgerond. De accountant concludeert dat de Tholen een solide financiële positie heeft en de gemeente de processen op orde heeft.

Activiteiten 

In 2021 heeft Tholen meerdere activiteiten uitgevoerd die invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. Zo is de gemeente druk geweest met het managen van de coronacrisis. Denk hierbij aan de uitvoering en handhaving van de maatregelen, steunverlening en digitaalwerken. Daarnaast is er een actieplan Sociaal Domein opgesteld. De bouw van Brede School Tholen is in 2021 afgerond, er is een Veiligheidsplein gerealiseerd en het actieplan ‘vitalisering binnenstad Tholen’ is uitgevoerd. Ook is afgelopen jaar de woonvisie 2021-2026 vastgesteld en zijn de voorbereidingen voor het opstellen van de omgevingsvisie gestart.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief