Een luchtfoto van de Dishoek in Zeeland.
Een luchtfoto van de Dishoek in Zeeland. Foto: DNA Beeldbank/Photographics

Zeeland waarschuwt voor ‘financieel ravijn’ en vraagt om meer overheidsinvesteringen

Door: Olaf Knook Politiek

ZEELAND - Naar aanleiding van de Troonrede van dinsdag hebben de Zeeuwse overheden hun verwachtingen en zorgen geuit voor de provincie Zeeland. Terwijl ze uitkijken naar de samenwerking met de regering, vragen ze speciale aandacht voor extra investeringen in de regio. Ook roepen ze op tot een krachtige landelijke aanpak van het stikstofprobleem.

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), bestaande uit de provincie Zeeland, de gemeenten en het waterschap Scheldestromen, heeft gereageerd op de Troonrede van koning Willem-Alexander. De Zeeuwse overheden benadrukken de cruciale rol van samenwerking met inwoners, bedrijven en andere overheidsinstellingen om de toekomst van Zeeland te waarborgen. Hoewel ze positief zijn over de samenwerking met het Rijk om nationale uitdagingen aan te pakken, vragen ze om extra investeringen in de regio.

Financieel ravijn
“Als we vooruit kijken zien we in 2026 een zogenaamd financieel ravijn op ons afkomen waardoor ontwikkelingen tot stilstand komen. Dit baart ons grote zorgen. We hebben structureel financiën nodig vanuit het Rijk om de bestaanszekerheid voor de Zeeuwen te verbeteren”, aldus de Zeeuwse overheden. Ook de woningbouw wordt aangekaart door de overheden. “Binnen Zeeland lopen we tegen de pfas- en stikstofproblematiek aan en de lange processen rondom vergunningverlening. We vragen hulp aan het Rijk om samen te bouwen aan Zeeland en we horen de bereidheid van het kabinet om ook voor Zeeland middelen beschikbaar te stellen. Daar zijn we blij mee.”

De Zeeuwse overheden benadrukken dat de bereikbaarheid, gezondheidszorg, infrastructuur en openbaar vervoer blijvende uitdagingen vormen in de Zeeuwse eilandenstructuur. De overheden vragen aandacht voor kwesties zoals de renovatie van de Zeelandbrug en de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. De afschaffing van de tol van de Westerscheldetunnel in 2025 wordt met vertrouwen tegemoet gezien.

Stikstofuitstoot
Waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta wordt als nationaal belang beschouwd, maar de betaalbaarheid van dijkversterkingsprojecten baart zorgen. De overheden vragen om een eerlijke verdeling van kosten en aandacht van de landelijke politiek. “De enorme kosten voor dijkversterkingen moeten verdeeld worden over een klein aantal inwoners in de provincie”, stellen de overheden.

Tot slot dringt Zeeland aan op een krachtige landelijke aanpak van het stikstofprobleem. “Zeeland doet wat kan om de uitstoot terug te dringen echter, onze invloed is beperkt wetende dat met name de uitstoot vanuit het buitenlanden van de scheepvaart afkomstig is. We vragen het Rijk hier rekening mee te houden en maatwerk toe te staan.”Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief