Voetbalschool Flupland op de velden van NOAD'67.
Voetbalschool Flupland op de velden van NOAD'67. Foto: Olaf Knook

Meer woningen, minder voetbalvelden: KNVB vraagt politiek om aandacht

Door: Amy Klaverveld Sport en vereniging

THOLEN - Het Nederlandse amateurvoetbal staat onder druk door een tekort aan ruimte voor clubs, waarschuwt de KNVB. De invoering van een sportnorm op basis van het aantal inwoners per gemeente moet daarom hoog op de politieke agenda komen te staan. Met de ambitie om veel nieuwe woningen te bouwen, benadrukt de voetbalbond het belang van leefbare wijken voor de toekomst.

“In een klein land als Nederland, waar ruimte schaars is, is het van belang dat er voldoende sportruimte wordt gerealiseerd,” zegt Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder van de KNVB. “Nieuwe woningen zijn weinig waard als ze niet in leefbare wijken worden geplaatst. Voetbalclubs zijn het ultieme middel voor binding met de wijk en binding tussen de inwoners. In de ruimtelijke puzzel die nu wordt gelegd, zien we dat de sport nog niet de ruimte krijgt die het verdient.”

Met meer dan 1,2 miljoen voetballers verdeeld over ruim 2800 voetbalverenigingen, zien veel clubs zich geconfronteerd met uitdagingen om de sport goed te kunnen faciliteren. Momenteel dreigt bij 226 verenigingen een tekort aan velden, en talloze anderen worstelen om de trainingen en wedstrijden van alle leden wekelijks op eigen terrein te kunnen organiseren.

Groei in vrouwenvoetbal

De KNVB voorspelt dat het ruimtegebrek in de nabije toekomst nog nijpender zal worden. De populariteit van voetbal blijft groeien; de bond meldt een toename van het aantal leden in de afgelopen twee seizoenen. Bovendien wordt de beschikbare ruimte beïnvloed door demografische veranderingen en de groei van het aantal woningen, waardoor sommige clubs aan de rand van gemeentes terrein moeten inleveren of zelfs gedwongen worden te verhuizen.

Nieuwe woonwijken trekken vaak jonge gezinnen aan, wat leidt tot een toestroom van nieuwe leden bij voetbalverenigingen die zich in deze gebieden vestigen. Hierdoor ontstaan soms situaties waarin de jeugdafdelingen meer dan 30 elftallen in specifieke leeftijdscategorieën tellen. Daarnaast zorgt de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal voor extra vraag naar faciliteiten, zoals kleedkamers. Momenteel zijn er 135.000 voetballende meiden en vrouwen bij de KNVB geregistreerd.

Recent onderzoek van het Mulier Instituut benadrukte dat het aantal sportaccommodaties niet meegroeit met de bevolkingsgroei in Nederland. Volgens hun bevindingen zijn er tegen 2035 naar schatting extra sporthallen (1,3 tot 11,1 procent) en sportvelden (1,8 tot 13,9 procent) nodig om aan de vraag te voldoen.

Mogelijke oplossingen

Het gebrek aan ruimte voor amateurvoetbal is niet alleen een zorg van de KNVB, maar ook van vele lokale gemeenschappen die zich zorgen maken over de toekomst van hun clubs. De sociale impact van deze verenigingen reikt verder dan het speelveld; ze vormen de ruggengraat van veel gemeenschappen, waar generaties samenkomen en vriendschappen worden gesmeed.

Bovendien kan het gebrek aan adequate sportfaciliteiten een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de bevolking. Het aanmoedigen van sportparticipatie is cruciaal voor het tegengaan van sedentaire levensstijlen en het bevorderen van fysieke en mentale welzijn.

Het is daarom essentieel dat beleidsmakers en lokale overheden samenwerken met sportorganisaties om een oplossing te vinden voor dit groeiende probleem. Investeringen in nieuwe sportvelden, uitbreiding van bestaande accommodaties en het ontwikkelen van slimme ruimtelijke strategieën zijn slechts enkele van de mogelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan het waarborgen van een gezonde toekomst voor het amateurvoetbal in Nederland.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief