Afbeelding
Foto: Wim Van Nueten

Waarom fakkelen bij BASF soms nodig is

Door: Jose Van der Wegen Algemeen

GEMEENTE WOENSDRECHT  - Door een technische storing bij BASF Antwerpen op maandag 27 november moest het concern overgaan op het zogeheten fakkelen. En na een nieuwe storing is ook vandaag de fakkel weer actief. Het fakkelen geeft vaak licht- en geluidhinder bij de buurgemeenten, waaronder de gemeente Woensdrecht. Maar waarom moet er nu eigenlijk gefakkeld worden en kan het kwaad? Wij vroegen uitleg bij BASF Antwerpen. 

De aanleiding voor dit artikel was de technische storing op maandag 27 november. Deze deed zich rond 22:20 uur voor. BASF verontschuldigde zich vrijwel direct bij de buren voor de mogelijke hinder en stelde alles in het werk om deze tot een minimum te beperken. Helaas duurde de opstart langer dan gepland en was er zo een aantal dagen fakkelactiviteit. Dit ging dus gepaard met licht- en geluidshinder en ook telefoontjes naar de meldkamers van de hulpdiensten door verontruste burgers die een grote brand dachten te zien.

Het hart van de chemische productie

Volgens Virginie-Marie Walthoff,  External Communication Specialist bij BASF, behoort de fakkel tot de steamcracker oftewel het hart van de chemische productie. “De installatie is essentieel om de basisbouwstenen te maken voor het gros van de chemische producten die BASF Antwerpen maakt. Vele andere productie-eenheden verkrijgen hun basisproducten uit de cracker. Er zijn drie redenen waarom we de fakkel inzetten: bij het stilleggen en opstarten van een installatie en bij processtoringen. We doen ons uiterste best om technische storingen tot een absoluut minimum te beperken; technische storingen volledig uitsluiten is helaas niet mogelijk. Indien er dan toch een technische storing optreedt in onze steamcracker, zoals dit maandagavond het geval was, moeten sommige apparaten gasvrij gemaakt worden.” 

Noodzakelijk

Dit is noodzakelijk om de nodige interventies te kunnen uitvoeren en drukopbouw in de installatie te vermijden. “Met behulp van de fakkel verbranden we op dat ogenblik de aanwezige organische procesgassen en daarbij ontstaan dan typische verbrandingsgassen, zoals CO en CO2 (die overblijven als restanten van de organische koolstofverbindingen). Om de verbranding van deze procesgassen zo optimaal mogelijk en zonder roetvorming te laten verlopen, voegen we ook stoom toe. Dit zorgt voor het typische brommende geluid van de fakkel, dat wat weg heeft van een vliegtuig op de startbaan. Het verbranden van de aanwezige procesgassen is de noodzakelijke en meest veilige manier om de procesgassen te evacueren uit de installatie.” Veiligheid heeft de absolute prioriteit voor BASF Antwerpen en de fakkel is voor het concern dan ook de meest zichtbare veiligheidsmaatregel. “Uiteraard beperken we het fakkelen tot een absoluut minimum om zo ook de hinder qua licht en geluid voor de omgeving tot een minimum te beperken.” Het proces is dus volkomen veilig, maar brengt, wanneer er zich een incident voordoet waarbij de fakkel moet worden ingezet, helaas licht- en geluidshinder met zich mee voor de wijde omgeving.

Verdere vragen?

BASF heeft op de website https://www.basf.com/be/nl.html een speciaal deel ingericht voor inwoners van buurgemeentes van BASF. Hierop staan ook veelgestelde vragen over fakkelen. Als u zich zorgen maakt of bij andere vragen kunt u contact opnemen via communicatiedienst@basf.com of gratis bellen naar nummer 00800 2273 4636.

Afbeelding
steamcracker


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief