Het moet straks eenvoudiger worden om aan een woning te komen.
Het moet straks eenvoudiger worden om aan een woning te komen. Foto: Addo Sprangers

Zundert aan de slag met aanpak woningtekort

Door: Addo Sprangers Algemeen

ZUNDERT - Door de schaarste op de huidige woningmarkt is het beslist niet eenvoudig om aan een woning te komen. Daar moet verandering in komen, vinden woningcorporatie Thuisvester, Huurdersvereniging Zundert en de Gemeente Zundert. In de afgelopen week ondertekende prestatieafspraken met elkaar beloven zij er samen de schouders onder te zetten.

De drie partijen maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar. Deze afspraken hebben een duidelijke relatie met de (nieuwe) Woonvisie Zundert 2021-2025. Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, duurzaamheid en woningkwaliteit, huisvesting van speciale doelgroepen, en leefbaarheid. 

Sociale huurwoningen

Dit jaar werd onder meer afgesproken om samen de woningnood aan te pakken door de beschikbaarheid van woningen te vergroten. Om dit te realiseren, bouwt Thuisvester de komende vier jaar negentig sociale huurwoningen, verspreid over de kernen Zundert, Klein Zundert en Rijsbergen. Ten minste zeventig van deze woningen worden opgeleverd als appartementen of levensloopbestendige woningen, zodat deze geschikt zijn voor ouderen. Ook nieuwe woonvormen voor ouderen worden onder de loep genomen. “Zundert mist woonvormen voor ouderen,” aldus Yvonne Balemans, coördinator Vitale Wijken van Thuisvester en Jan Backx van Huurdersvereniging Zundert. “Zelfstandig thuis wonen of het verpleeghuis zijn de platgeslagen opties tot nu toe. Daarom gaan we samen met de zorgpartijen de mogelijkheden onderzoeken om nieuwe woonvormen voor deze doelgroep te realiseren.” 

Woningen delen

Om meer woonruimte te creëren, wordt bovendien gekeken naar mogelijkheden om woningen te delen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een project als Onder de Pannen. Dit is een landelijk initiatief dat langdurige dakloosheid, met alle problemen van dien, voorkomt. Door mensen voor de periode van een jaar tijdelijke huisvesting te bieden bij een plaatsgenoot, krijgen zij de kans om in rust en met ondersteuning op zoek te gaan naar een eigen plek. Een uniek project, want er is mogelijk gemaakt dat iedereen die een kamer overheeft zich aan kan melden als verhuurder zonder gekort te worden. Ook mensen met een uitkering, toeslagen en (sociale) huurwoning. Zo heeft een huurder een tijdelijke rustplek en houdt een verhuurder er altijd een extraatje aan over. Een ander alternatief vormen zogeheten ‘Friends’-contracten, waarbij het mogelijk is om samen met één of twee vrienden een woning te huren. 

Starters

Bij de prestatieafspraken is ook nadrukkelijk gedacht aan starters op de woningmarkt. Zo is afgesproken dat vijf woningen in de nieuwe Zundertse wijk De Tuinderij uitsluitend mogen worden bewoond door jonge mensen tussen de 23 en 30 jaar. Deze woningen worden ‘gelabeld’, wat betekent dat ook als de eerste bewoners verhuizen, hun opvolgers niet ouder dan 30 jaar mogen zijn. Verder wordt er een zogeheten zelfbewoningsplicht gekoppeld aan de maximaal vijf huizen die woningcorporatie Thuisvester volgend jaar uit eigen bezit wil verkopen. Dat maakt dat kopers het huis niet onmiddellijk voor veel geld kunnen doorverkopen aan bijvoorbeeld beleggers of duur kunnen verhuren. Er kan met deze woningen dus niet worden gespeculeerd. ‘Last but not least’ blijven ook duurzame, groene woningen een belangrijk thema. Thuisvester trekt in 2022 daarom ruim 2,3 miljoen euro uit om 81 woningen te voorzien van verbeteringen op het gebied van de isolatie en de ventilatie.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief