Afbeelding
Foto: Charles van Campenhout

Genieten van Landschapszone De Tuinderij

Door: Addo Sprangers Algemeen

ZUNDERT - Veel inwoners van Zundert en Klein Zundert hebben het tussen beide dorpen ingeklemde gebied de voorbije maanden al ontdekt als dé plek om te wandelen en te recreëren. We hebben het over Landschapszone De Tuinderij.

Eind december stond eigenlijk de officiële opening van het gebied op de agenda, maar die handeling werd te elfder ure afgeblazen en wordt op een later tijdstip ingehaald. De gebruikers van Landschapszone De Tuinderij zullen die ceremonie straks hoogstwaarschijnlijk slechts voor kennisgeving aannemen. Voor hen maakt het gebied inmiddels onderdeel uit van het dagelijks leven. Wandelaars en joggers strekken er de benen, hondenbezitters laten er hun viervoeters uit en kinderen spelen er naar hartenlust. Het gebied is door de lokale samenleving al hartstochtelijk omarmd.

Waterbeheer

Voor projectontwikkelaar Maas-Jacobs is wat dat betreft welhaast geen groter compliment denkbaar. Als compensatie voor de circa 200 woningen die zij onder de noemer woonwijk De Tuinderij bouwt in de hoek van de Prinsenstraat en de Veldstraat, diende Maas-Jacobs de landschapszone aan te leggen als compensatiegebied. Daar is het bedrijf voortvarend mee aan de slag gegaan. Landschapszone De Tuinderij vormt, samen met de natuurzone Kleine Beek en de Assortimentstuin, een groot gebied waar de natuur de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Dit gebied is in de eerste plaats belangrijk voor het waterbeheer. De Landschapszone vangt regenwater uit de woonwijk de Tuinderij op, houdt het tijdelijk vast en laat het langzaam zakken (infiltreren) in de ondergrond. Dit natuurlijke systeem gaat wateroverlast in de woonwijk tegen bij langdurige en hevige regenval. 

Inrichting

Tot zover de praktische kant van het verhaal. Maas-Jacobs is er namelijk zeer op gebrand om de inwoners van gemeente Zundert óók een prachtig gebied te geven waarin kan worden gewandeld en gerecreëerd. Om dit te realiseren nam Maas-Jacobs het architectenbureau Wurck Architectuur in de arm. In nauwe samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Zundert zorgde het bureau voor het ontwerp van de landschapszone, waarna de aannemer in opdracht van Maas-Jacobs aan de slag ging met de inrichting van het gebied. Zo werden er diverse waterpartijen uitgegraven, vlonderpaden en betonnen paden aangelegd en een touwbrug geplaatst. Het gebied wordt straks verder aangeplant met groen. Daarnaast worden er her en der nog (speel)voorzieningen toegevoegd.

Corso Zundert

In het hele gebied zijn inmiddels nieuwe, verschillende bomen aangeplant. Dertien van die bomen zijn afkomstig van Stichting Bloemencorso Zundert. Het is een uitvloeisel van de verplaatsing van de befaamde ‘jubel’ van Corso Zundert naar het Oranjeplein in 2019, waarvoor de nodige bomen moesten worden gekapt. Vanuit een herplantplicht werd samen met de Gemeente Zundert gezocht naar geschikte plekken. Uiteindelijk kwam Landschapszone De Tuinderij in beeld. Corso Zundert zal straks ook op een andere manier nog aanwezig zijn in de landschapszone en niet alleen vanwege de tegen het gebied gelegen bouwplaatsen van de buurtschappen Veldstraat en ‘t Stuk. Er worden namelijk bordjes geplaatst met QR-codes die linken naar informatie over Corso Zundert. “Dat gebeurt in de breedste zin des woords,” vertelt Jos Jochems, voorzitter van Stichting Bloemencorso Zundert. “Denk aan het Kindercorso, de historie van Corso Zundert, de optocht, het tentoonstellingsterrein enzovoorts. Daar kun je mee blijven spelen, de informatie is gemakkelijk aan te passen. Via de QR-codes kun je misschien ook kennismaken met de buurtschappen en hun ligging. We zijn nu bezig met de definitieve invulling.”

FOTO’S ADDO SPRANGERS

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief