De finchwoningen zijn een voorbeeld van zo'n flexwoning
De finchwoningen zijn een voorbeeld van zo'n flexwoning

VVD wil flexwoningen voor jongeren, daklozen en arbeidsmigranten

Door: Remko Vermunt Algemeen

BERGEN OP ZOOM - Dominique Hopmans (VVD) wil het voor jongeren aantrekkelijker maken om in Bergen op Zoom te komen óf te blijven wonen en wil daarom het concept van flexwonen invoeren in de gemeente. Dit is een soort tijdelijke huisvesting die gemakkelijk en snel geplaatst kan worden. "Maar let op: hiernaast pleiten wij onverminderd voor een forse uitbreiding van de permanente huisvesting voor jongeren, starters en studenten."

De gemeenteraad heeft onlangs de woonvisie besproken en daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan ouderen. Uit de prognoses blijkt namelijk dat er de komende jaren, vanwege de vergrijzing, een grote vraag gaat zijn naar woningen voor ouderen. "Maar we moeten onze jongere generatie niet uit het oog verliezen", stelt Hopmans. Daarom wil hij, om jongeren en studenten tegemoet te komen, het flexwonenconcept toepassen in Bergen op Zoom. "Met flexwoningen kan de woningvoorraad relatief snel worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in fabrieken worden gefabriceerd. Flexwoningen zijn verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar, splitsbaar en aanpasbaar. Daarbij kan zowel de bewoner, de locatie als de woning zelf een tijdelijk karakter hebben."

Vraagstukken

Volgens de VVD'er biedt dit concept antwoord op verschillende maatschappelijke vraagstukken. Zo zouden deze flexwoningen ook ingezet kunnen worden voor dak- en thuislozen, mantelzorgers en arbeidsmigranten. Bovendien kan volgens Hopmans eenzaamheid bestreden en integratie bevorderd worden door diverse doelgroepen bij elkaar te plaatsen. "En mocht de HAS zich in de toekomst gaan uitbreiden, óf een andere HBO-instelling interesse krijgen in Bergen op Zoom, zijn studentenkamers binnen no-time gerealiseerd."

Meerwaarde

De VVD-fractie wil dan ook van de verantwoordelijk wethouder weten of men bekend is met het flexwonenconcept en of de wethouder de meerwaarde ziet van flexwoningen. "Bent u bereid het flexwonenconcept expliciet op te nemen in de Woonvisie die in maart definitief aan de raad zal worden voorgelegd?"Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief