Afbeelding
Foto: Hans de Bot

Vastenavondstichtingen: ‘Dit betekent het einde van de Bergse bouwcultuur’

Door: Remko Vermunt Algemeen

BERGEN OP ZOOM - De Stichting Hal-Wana, Stichting Bergse Bouwers en Stichting Vastenavend zijn zowel qua proces als inhoud niet te spreken over het voorstel van het Bergse gemeentebestuur om helemaal niets te doen aan de bouwkoten. “Het heeft er alle schijn van dat het college gewoonweg ‘niet wil’ en zo de stad verkwanselt”, stellen de stichtingen.

Al zo’n tien jaar spannen de verenigingen zich gezamenlijk in om te komen tot realistische voorstellen voor het organiseren van fatsoenlijke, veilige en toekomstbestendige huisvesting voor Bergse bouwers die werken aan creaties voor de Bergse Vastenavend Optocht. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, waar de verenigingen op het eind niet meer bij betrokken zijn, schiet bij hen dan ook in het verkeerde keelgat. In een gezamenlijk statement halen ze flink uit naar het college.

Korte termijn denken

“Dit college opereert onder het motto: ‘Operatie geslaagd, patiënt overleden’. Het halen van korte termijn financiële doelstellingen heeft het primaat. De meerderheid van een college dat de stad bestuurt verblijft hier niet, kent de gemeente onvoldoende, vertrekt binnenkort en zal ook niet worden geconfronteerd met de gevolgen van de kortzichtige maatregelen die het college neemt, maar alleen met het zogenaamde succes daarvan: koste wat kost realiseren van concrete financiële besparingen, zonder zicht te hebben op een bredere context”, aldus de verenigingen.

Sterfhuisconstructie

Op 14 december presenteerde het college van burgemeester en wethouders namelijk een veertigpagina’s tellend document, waarin werd uitgelegd dat er vijf verschillende scenario’s zijn onderzocht. Het college kiest voor scenario 5: De gemeente gaat geen nieuwbouw realiseren en continueert de huidige situatie. Dat betekent dat er dus helemaal niets wordt gedaan, waardoor een soort sterfhuisconstructie ontstaat. Bouwclubs moeten in de komende jaren zelf op zoek naar nieuwe huisvesting. “Binnen 5 jaar zullen de bouwclubs niet meer beschikken over bouwruimte, wat het einde betekent van de Bergse bouwcultuur en Brabants grootste Vastenavendoptocht”, stellen de drie verenigingen.

Alternatief

Terwijl dat volgens hen onnodig is. Zelf hebben ze namelijk ook een oplossing aangedragen. In dit scenario blijft Konterscherp 1 gehandhaafd en wordt gerenoveerd. Konterscherp 2 maakt plaats voor nieuwbouw met ruimte voor zes bouwclubs en de locatie Stadsschuur wordt opgeheven. De clubs die daar gehuisvest zijn, verhuizen naar het Konterscherp. Dit geldt ook voor de jeugdbouwclubs. Hierdoor zijn alle Bergse bouwclubs en jeugdbouwclubs centraal gehuisvest in de Geertruidapolder. Dit alles wordt betaald met behulp van een lenign vanuit de gemeente Bergen op Zoom. Dat scenario is door de gemeente Bergen op Zoom onderzocht, maar wordt als niet haalbaar bestempeld. “Het mogelijk maken van dit plan leidt tot het afwijken van vigerend beleid op het gebied van grondbeleid, vastgoed, subsidieverordening en het treasury statuut”, stelt het college.

Op ‘t verkeerde been

Onzin, stellen de verenigingen. “Het college verwerpt deze oplossing door te stellen dat deze optie strijdig is/niet past in geldende beleidskaders. Het college heeft het hier niet bij het rechte eind en zet u, lijkt wel, willens en wetens op het verkeerde been! Het heeft er alle schijn van dat het college gewoonweg ‘niet wil’ en zo de stad verkwanselt. Beroep op beleidskaders wordt misbruikt om een oplossing ‘af te fakkelen’ in plaats van juist de geboden oplossingsrichting te omarmen in de mogelijkheden die er zijn.”

Onjuistheden

De onjuistheden in de argumentatie van de gemeente dwong de verenigingen om nog eens duidelijk uit te leggen waarom scenario 3 volgens hen een realistisch scenario is. “Raad, nu vragen wij u, uw verantwoordelijkheid te nemen in het belang van een cultuurgoed dat eeuwen teruggaat en nog een mooie toekomst voor zich heeft. Wanneer we voorbijgaan aan de rijkdom van onze vastenavendcultuur, die we misschien iets te vanzelfsprekend zijn gaan vinden, verliezen we meer dan we ooit terug kunnen winnen.”Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief