Wethouder Melisse en voorzitter van de nieuwe Samenstichting Oud Gastel Johan Wagenmakers ondertekenen het convenant.
Wethouder Melisse en voorzitter van de nieuwe Samenstichting Oud Gastel Johan Wagenmakers ondertekenen het convenant. Foto: Claudia Koole

Nieuwe Samenstichting Oud Gastel voor meer participatie

Door: Claudia Koole Algemeen

Voorzitter Johan Wagenmakers: "De Samenstichting is niet uit nood geboren. Oud Gastel staat er goed op."

OUD GASTEL - Om het bewoners makkelijker te maken zijn er Samenstichtingen binnen gemeente Halderberge. De Samenstichting Oud Gastel is nu tevens een feit. Even dacht de organisatie dat het convenant voor 1 januari 2020 niet ondertekend kon worden door het plotselinge vertrek van burgemeester Jobke Vonk - Vedder, maar het liep toch anders.

"De oprichting van een Samenstichting heeft met participatie te maken", vertelt de nieuwe voorzitter Johan Wagenmakers. "Dit betekent dat de overheid meer aan burgers overlaat. Ze worden meer betrokken bij zaken die spelen in het dorp. Dan gaat het bijvoorbeeld over de ontsluiting in een nieuwbouwwijk, over de riolering in het centrum of bestrating. We gaan kijken wat kan er beter en waar gaat het fout. We schetsen een probleem en spelen dit door aan de gemeente. Het is een wisselwerking."

Voorvechter

Voor de wisselwerking zijn twee ambtenaren aangewezen als ambassadeurs die als spreekbuizen fungeren. Het zijn Anton de Beer en Diantha Bakkers. Het is de wisselwerking tussen overheids- en burgerparticipatie. Wethouder Thomas Melisse: "Ik ben een voorvechter van participatie. Men wordt bewust gemaakt van de kansen om dingen van de grond te krijgen. Daarbij is het leuk om bezig te zijn met zo'n 7.000 Gastelaren die ons helpen processen in te richten. Maar, ik roep iedereen op; houd de lijntjes kort en spreek ons informeel aan. Het wordt ook een succes in Oud Gastel."

Adviesorgaan

Op individuele kwesties wordt niet ingegaan. "Nee", zegt Wagenmakers. "We gaan niet over hondenpoep. En klachten over houtrook van buren gaan we ook niet. Het gaat over projecten die er zijn vanuit de gemeente. Het zijn onderwerpen die van algemeen belang zijn. Wij zijn een adviesorgaan. Elke vrijwilliger kent z'n taakgebied en heeft eigen kennis van zaken in huis. Het is ook weer zo als men te dicht op een onderwerp zit, houdt men zich erbuiten." De oprichting van de stichting heeft ruim een jaar geduurd. Even dacht men dat het dit jaar niet meer zou lukken om het convenant te ondertekenen.

Uitdaging

Gemeenteambtenaar Rob Spijkers: "We zijn zo'n 16 maanden bezig geweest om het van de grond te krijgen. We moesten alle neuzen dezelfde kant uit zien te krijgen. Officieel bestaat de Samenstichting Oud Gastel per 8 oktober bij de notaris. De voormalige burgemeester Jobke was een groot voorstander van de Samenstichting. Door haar vertrek dachten we even dat het dit jaar niets meer zou worden. Maar Johan heeft ervoor gezorgd dat alles bij elkaar kwam, want ook een groep die elkaar kent, maar nog geen ervaring heeft om met elkaar samen te werken is een uitdaging geweest."

Bestuur

Er zijn 17 mensen benaderd voor de Samenstichting. Afgelopen zomer wilden zes mensen actief zijn, maar dat groeide snel door naar tien vrijwilligers die zijn geselecteerd en die inmiddels een cursus hebben gevolgd. Karel Bartelen: "Dat is heel goed gescoord." Onder deze tien vrijwilligers zijn drie bestuursleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Johan Wagenmakers, penningmeester Harry de Jong en secretaris Alwie van Hooijdonk. Per jaar ontvangt de Samenstichting Oud Gastel een vergoeding van € 1.500 om kosten te kunnen betalen. Daar wordt onder andere de website van betaald. Als cadeau krijgt het jonge bestuur een fles wijn in een originele Halderbergse verpakking.

Dorpsberaad

Over een aantal jaren hoopt de Samenstichting Oud Gastel goed ingeburgerd te zijn. Johan Wagenmakers: "We hopen dat burgers weten wat ze kunnen verwachten." Met een soort dorpsberaad wordt er naar de bevolking getreden. Deze vindt plaats op woensdag 15 april 2020 en kan alvast worden genoteerd in de agenda. [l]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief