Afbeelding

Woningzoekers opgelet: Appartementen in de kerk van Stampersgat en twee-onder-een-kapwoningen ernaast

Door: Vera de Geus Algemeen

STAMPERSGAT - Er komen maar liefst 22 appartementen in de kerk van Stampersgat. Ernaast worden ook nog vier twee-onder-een-kapwoningen gebouwd. Dit geheel volgens plan van Adre Kuijstermans die een aantal jaar geleden de dorpskerk kocht om deze te ontwikkelen. Eind volgend jaar wordt gestart met de bouw.

Adrie Kuijstermans kocht eerst de kerk van zijn geboorte- en woonplaats Standdaarbuiten. Kort daarna tipte het kerkbestuur hem dat er in Stampersgat nóg een te koop stond. “Beide zijn mooie en degelijke gebouwen. Met het opknappen en bij de herbestemming wil ik graag deze kwaliteit voor de toekomst behouden. Van de plannen die ik nu met het kerkgebouw heb, wordt iedereen blij,” zo zei Adrie begin 2019 in de Bode. In eerste instantie was het het plan om er samen met een geïnteresseerde zorgaanbieder er een woonzorgcomplex van te maken, voornamelijk bedoeld voor mensen die nog wel zelfstandig kunnen wonen en ten dele zorg nodig hebben. De plannen zijn in de loop der tijd echter iets gewijzigd. Nog steeds appartementen, maar voor een iets andere doelgroep: starters en senioren. 

Extra woningen

Wethouder Hans Wierikx: “Met het initiatief om woningen in en rondom de bestaande  Rijksmonumentale kerk in Stampersgat te realiseren, krijgt de kerk een duurzame herbestemming en wordt invulling gegeven aan de woningbehoefte. De behoefte naar nieuwe woningen in Stampersgat is duidelijk aanwezig. Er is vraag naar kleiner wonen voor starters en senioren. Er worden in de komende periode meer nieuwe woningen gerealiseerd in de kern Stampersgat , op de locaties Rebus en de pastorietuin. Dit initiatief past goed in onze visie om in alle kernen de kansen om extra woningen te realiseren te benutten”

Voorwaarden
Met de realisatie van extra woningen in en rondom de kerk moeten er ook extra parkeerplaatsen komen. Op initiatief van de gemeente is er in maart een parkeeronderzoek uitgevoerd door SOAB. Zij hebben een parkeerdrukmeting gedaan. Als eis is aangegeven dat de herontwikkeling van de kerkgeen extra parkeerdruk mag veroorzaken, dit blijkt een grote opgave. De gemeente heeft ook op eigen initiatief een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierbij is gezocht naar het evenwicht tussen parkeren, openbare ruimte en stedenbouw, zodat de kwaliteit van de ontwikkeling niet in het gedrang komt.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief