Kringvoorzitter Wim Hendrickx (L) overhandigt de oorkonde aan Jac Wagemakers.
Kringvoorzitter Wim Hendrickx (L) overhandigt de oorkonde aan Jac Wagemakers. Foto: Peter van Hoof

Naamdag Gilde Sint Sebastiaan met een feestelijk tintje

Sport en vereniging

OUDENBOSCH - Jac Wagemakers veertig jaar lid van Sint Sebastiaan Oudenbosch.

Op zaterdag 21 januari jl. werd in Oudenbosch de naamdag van het plaatselijke Gilde gevierd. Na een heilige mis in de Pauluskapel en een bezoek aan de beeltenis van Sint sebastiaan in de Basiliek, was het gilde te gast in het vroegere poortgebouw Brasserie By Wit op de markt tegenover de Basiliek. Als bijzondere gasten waren aanwezig Wim Hendrickx en Peter van Hoof, resp. voorzitter en secretaris van Gildekring Baronie en Markiezaat. Voor Jac Wagemakers, geboren en getogen Oudenbosschenaar, bleek het een heel bijzondere viering. Er werd stil gestaan bij het feit dat hij ruim veertig jaar lid is van het Gilde Sint Sebastiaan in Oudenbosch. Jac ontving van de voorzitter van de kring een onderscheiding met oorkonde. In zijn toespraak memoreerde hij de verdiensten van Jac voor het Oudenbossche Gilde: Jac werd op 18 januari 1982 beëdigd als lid van het Gilde. In 1984 werd hij lid van het bestuur. Van 1984 tot 1992 was hij vaandrig en van 1986 tot en met 1994 rentmeester. Vanaf 1994 is hij officier. Jac was lid van de schietcommissie van de Kring van 1984 t/m 2014. Binnen het eigen Gilde is hij al vanaf 1986 wedstrijdleider. Hoewel hijzelf vanwege een blessure niet meer schiet, regelt hij de zaken voor de schutters tot in de puntjes, met name als het gaat om wedstrijden in OWB verband. Jac is ook veertig jaar actief als tamboer. Deze ochtend was hij dan ook als zodanig present tijdens de heilige mis in de Paulus-kapel. Elke maandagavond is Jac aanwezig in het clubgebouw bij de wekelijkse bijeenkomsten, tevens oefenavonden met de kruisboog. Er wordt dan vaak een beroep op hem gedaan als het gaat om het leggen van een nieuwe trance, latten en vizier afstellen, het lijmen van de pijlen enzovoort. Ook bij de bouw van het nieuwe onderkomen van het Gilde speelt Jac een belangrijke rol. Na de uitreiking van de onderscheiding werd Jac in het zonnetje gezet en gefeliciteerd door de aanwezige Gildebroeders, waaronder Gildeheer Pastoor Maickel Prasing en Overdeken Bernd Roks, burgemeester van Halderberge. Diny Wagemakers had gezorgd dat er voor alle kinderen een leuk cadeautje was. De dag werd afgesloten met een diner. Hoofdman Mario van Aart kan terugzien op een geslaagde viering van deze Naamdag. Gilde Sint Sebastiaan in Oudenbosch bestaat onafgebroken sinds 1525. Meer info over lidmaatschap bij: Toon Oomen, Deken-Schrijver (0165-541930).Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief