Wethouder: 'Leg hoogspanningsverbinding ondergronds aan'

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom wil dat de nieuwe hoogspanningsverbinding voor de 380 kV ondergronds wordt aangelegd. Wethouder Barry Jacobs ziet mogelijkheden om de bestaande buisleidingenstraat fors uit te breiden, waardoor er geen kwetsbare bossen hoeven te worden gekapt.


Als de hoogspanningsmasten in de Brabantse Wal bovengronds worden gerealiseerd, dreigt ongeveer dertig voetbalvelden aan natuur te verdwijnen. Het gaat om grote delen van de Bergse bossen Lievensberg, Zoomland en Groot Molenbeek. Een actiecomité heeft al meer dan 25.000 handtekeningen tegen dit plan opgehaald.

Minder impact

De 'Samenwerkende Overheden' van West-Brabant dringen er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan om te kiezen voor een ondergronds stroomnetwerk. "Dat geeft namelijk veel minder impact. Op deze manier kan aantasting van de Natura 2000-gebieden worden voorkomen. De buisleidingenstraat kan dieper de bossen in. Nieuwe technieken bieden daarvoor ook goede kansen", licht Jacobs toe.

Ook energievervoerder TenneT heeft aangegeven dat dit mogelijk is. Wel moeten daarvoor nieuwe onderzoeken worden uitgevoerd. De nieuwe hoogspanningslijn 380 kV doorkruist het gebied tussen Rilland en Tilburg. De nieuwe masten zijn nodig om in de toekomst een goede stroomtoevoer te waarborgen. Het project moet uiteindelijk in 2025 worden gerealiseerd. De minister van Binnenlandse Zaken besluit in juli of de Bergse wens wordt gehonoreerd.

DIGITALE KRANT





NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief




FOTOSERIES