Belangrijke lessen voor gemeente: 'Problemen rondom De Schelp hadden voorkomen kunnen worden'
Foto: Remko Vermunt

Belangrijke lessen voor gemeente: 'Problemen rondom De Schelp hadden voorkomen kunnen worden'

BERGEN OP ZOOM - De gemeente moet in de toekomst meer de tijd nemen om een gerenoveerd of nieuw gebouwd gebouw te testen, voordat het in gebruik wordt genomen. Want, zo blijkt uit onderzoek, dat is één van de oorzaken dat De Schelp zo snel al weer z'n deuren moest sluiten, Dat is misschien wel de belangrijkste conclusie uit de evaluatie rondom de renovatie van zwembad De Schelp. 


De afgelopen periode heeft de gemeente nog eens goed bekeken wat er allemaal goed, maar vooral ook wat er fout is gegaan bij de renovatie van zwembad De Schelp. Die evaluatie is deze week gedeeld met de gemeenteraad. Daaruit blijkt dat de ambtelijke organisatie volgens de 'reguliere processen' heeft gehandeld als het gaat om de RVS bouten in de draagconstructie én als het gaat om het uitvoeren van inspecties door brandweer en handhaving. Wat dat betreft is de gemeente dus niets te verwijten.

"Wel constateert het college dat uit het het gehele dossier rond het beheer en de renovatie een aantal belangrijke lessen zijn te trekken", stelt de gemeente. "Zo moet opener gecommuniceerd worden, zodat de juiste verwachtingen bestaan bij de gemeenteraad en inwoners." Daarnaast moet het projectmatig werken binnen de organisatie versterkt worden. "Waarbij het belangrijk is dat (ondanks druk vanuit inwoners en politiek) de tijd genomen moet worden om een gerenoveerd of nieuw gebouwd gebouw goed te testen, voordat het in gebruik wordt genomen."

Want, de individuele zwembadonderdelen voldeden bij de opening aan de eisen, maar de wisselwerking tussen onderdelen (met name de klimaatinstallatie en de waterkwaliteitsinstallatie) leverden problemen op die geleid hebben tot een onvoorziene tweede sluiting. Dat zorgde voor een extra investering van 200.000 euro. "Dit had voorkomen kunnen en moeten worden, door een adequaat test- en inregelprogramma voorafgaand aan de openstelling. Zoals eerder aangegeven: er is onvoldoende de tijd genomen om het zwembad te testen en in te regelen. De druk om open te gaan was groot. Ook dit laatste onderdeel van het project had binnen het projectteam voldoende tijd aandacht en budget moeten krijgen. Dit moet meegenomen worden in de verbetering van het projectmatig werken."

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief