Provincie heeft vertrouwen in financiële status van Bergen op Zoom: Geen extra toezicht
Foto: Remko Vermunt

Provincie heeft vertrouwen in financiële status van Bergen op Zoom: Geen extra toezicht

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom blijft onder normaal ‘repressief toezicht’ staan van de Provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat de provincie achteraf toeziet op de balans tussen inkomsten en uitgaven. De provincie besluit ieder jaar of gemeenten voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht vallen. “Hiermee dragen wij bij aan het voorkomen dat uw gemeente een structureel tekort op de begroting krijgt, wat u mogelijk zelf niet kunt oplossen.”


De provincie heeft dan ook de begroting voor 2021 beoordeeld en kwam in eerste instantie tot de conclusie dat de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is. Ook was het niet aannemelijk dat dit evenwicht in het laatste jaar van de meerjarenbegroting alsnog hersteld zou worden. Maar, eind december 2020 heeft de gemeenteraad een eerste begrotingswijziging aangenomen.  Op basis daarvan heeft de provincie alsnog besloten om de gemeente Bergen op Zoom onder normaal toezicht te laten vallen. “Uit ons onderzoek blijkt dat uw meerjarenraming 2022-2024 voldoet aan het wettelijk criterium van structureel en reëel evenwicht.”

De begroting van de gemeente Bergen op Zoom wordt structureel sluitend gemaakt door een omvangrijk pakket aan bezuinigingsmaatregelen van in totaal € 13 miljoen in 2024. “Gelet op het omvangrijke pakket aan ombuigingsmaatregelen dringen wij eropaan dat u de financiële ontwikkelingen goed blijft monitoren”, stelt de provincie. De provincie dringt er ook op aan dat de gemeente in de tussentijd de nodige terughoudendheid in acht neemt bij het aangaan van nieuwe verplichtingen. “Wij vertrouwen erop dat u de nodige maatregelen zult treffen om het weerstandsvermogen van uw gemeente op peil te brengen.”

Wethouder Petra Koenders (Financiën) is blij met dit resultaat. “We hebben hier de afgelopen maanden samen met de gemeenteraad en met de ambtelijke organisatie ook keihard aan gewerkt. Uiteindelijk zijn we tot een fors bezuinigingspakket gekomen. Dat betekent overigens nog niet dat we er al zijn. 2021 is een cruciaal jaar. We moeten de ombuigingen nu ook werkelijk gaan uitvoeren en komen in het voor- en najaar opnieuw met aanvullende bezuinigingen. Omdat het de inwoners zal raken gaan we hen ook nauwer betrekken bij de voorstellen.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief