<p>Bewoners AZC Middelburg, december 2018</p>

Bewoners AZC Middelburg, december 2018

(Foto: Edwin Mijnsbergen)

Middelburg kiest voor langdurige opvang asielzoekers

  algemeen

MIDDELBURG - De Gemeente Middelburg vangt al jaren asielzoekers op. Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgesproken dat dit zo zal blijven. De gemeente gaat daarom op zoek naar een locatie waar permanent maximaal 330 asielzoekers kunnen worden opgevangen.


Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en weer vertrekt schommelt. Daarom is het wenselijk om de opvang van asielzoekers zo te organiseren dat gemeenten met die schommelingen om kunnen gaan. Rijk, provincies en gemeenten zijn met elkaar aan het kijken hoe dat het beste georganiseerd kan worden, door middel van de zogenoemde Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielopvang. In deze uitvoeringsagenda staat onder meer dat gemeenten meer moeten doen aan de integratie van asielzoekers: ze krijgen vanaf 2022 een grote rol in de inburgering.

Plan van Aanpak Zeeland

De permanente opvang in Middelburg komt uit het ‘Plan van Aanpak Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland’. In dat plan is het niet de vraag óf een gemeente in Zeeland wil bijdragen aan de opvang van asielzoekers, maar welke concrete bijdrage er wordt geleverd. Zeeuwse gemeenten kunnen kiezen uit de volgende bijdragen:

1. Een duurzame opvanglocatie na 2024
2. Een tijdelijke opvanglocatie binnen 1 tot 2 jaar
3. Extra statushouders opvangen
4. Bijdragen in een regiodeal (bedoeld voor gemeenten die geen van de eerste drie punten kunnen verwezenlijken)

Het Middelburgs college heeft ingestemd met het plan van aanpak en kiest voor optie 1: een duurzame opvanglocatie, maximaal 330 inwoners. Het besluit van het college wordt in april 2021 in de gemeenteraad besproken. Als die akkoord gaat, dan wordt het plan verder uitgewerkt en wordt er een nieuwe locatie gezocht, omdat het centrum aan de Laurens Stommesweg uiterlijk in juni 2025 moet sluiten. 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
CustomHtml_6

Vacatures

Bezorger

Brabant en Zeeland

Werken bij Bomont

Brabant en Zeeland

E&I technicians

Goes

Werken en leren

Middelburg

Manager bedrijfsvoering

Goes