Foto: Picasa

Kapelle is zes inwoners met lintje rijker

KAPELLE – De jaarlijkse lintjesregen heeft dinsdagmorgen zes inwoners van de gemeente Kapelle verrast met een koninklijke onderscheiding. De dames Almekinders-Wiegeraad, Tramper-Vaalburg, Kamerik-Hoekman en Telgenkamp-Verlinde en de heren Van Sluijs en Stomphorst zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle heeft de lintjes uitgereikt in de Nederlands Hervormde Kerk in Kapelle. Alle gedecoreerden wonen ook in deze plaats.


Almekinders-Wiegeraad

Mevrouw Almekinders-Wiegeraad ontving een lintje, omdat zij van 1984 tot 1986 bestuurslid was van de Kapelse afdeling van de Nederlandse bond voor Plattelandsvrouwen. Ook was ze van 1990 tot 2000 voorzitter van het Zeeuws amateurwijnmakersgilde Luctor et Fermento. Sinds 2005 is ze vrijwilliger bij Tennisvereniging Kapelle. Ze is onder meer lid van de senior+-evenementencommissie, waarvoor ze ledenuitjes, fietstochten en thema-avonden organiseert. Verder was ze van 2010 tot 2015 penningmeester van de Weefkring Goes en sinds 2016 is ze penningmeester van de Weefkring Walcheren. Ze geeft les en verzorgt de nieuwsbrief. Ook collecteerde ze voor verschillende goede doelen, zoals het Rode Kruis.

Tramper-Vaalburg

Mevrouw Tramper-Vaalburg is onderscheiden, voor onder meer het begeleiden van 1988 tot 2009 van de kindernevendienst en zondagschool. Sinds 1988 is ze al vrijwilliger en penningmeester van Sportclub Gehandicapten Beveland. Hier is zij vraagbaak, redigeert en distribueert het clubblad en verricht hand- en spandiensten bij de hockeytoernooien. Van 2009 tot 2019 was ze pastoraal bezoeker en in 2018 vrijwilliger voor de zending in de binnenlanden in Suriname. Ze was onderwijsvrijwilliger voor de kinderen. Sinds 2019 is ze lid van de kerkenraad en coördinator van het pastoraat. In 2019 gaf ze als vrijwilliger (zendingswerk) thuisonderwijs aan drie leerlingen van vier, acht en twaalf jaar bij een gezin in Albanië en was taalvrijwilliger voor mensen die in Nederland zijn komen wonen en geen Nederlands spreken. Sinds 2020 is ze secretaris van de kerkenraad en penningmeester van het koor Nova Musica.

Kamerik-Hoekman

Mevrouw Kamerik-Hoekman is gedecoreerd, omdat zij onder meer van 1988 tot 2008 een stagiaire vanuit de school voor voortgezet speciaal onderwijs Eben-Haëzer in Kapelle begeleidde in huishoudelijke taken. Na de stage ving ze het meisje nog vele jaren wekelijks op. Ook is ze sinds 1990 mantelzorger voor meerdere personen en was ze van 1993 tot 2004 vrijwilliger bij zorgorganisatie Eleos, locatie De Toevlucht in Kapelle. Zij hielp als gastgezin voor een bewoner met een beperking, ving hem wekelijks op in haar huis en ondernam activiteiten met hem. Sinds 2001 is ze pleegouder via de pleegzorgorganisatie Juvent. Samen met haar echtgenoot vangt ze kinderen op in crisissituaties, maar ook voor langere periodes. Sinds 2004 is ze vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Petrakerk in Kapelle. Hier is ze lid van de EHBO-commissie en leidinggevende bij de jeugdvereniging. Van 2010 tot 2013 was ze lid van de Raad van Toezicht bij ouderenzorgorganisatie Cedrah. Sinds 2016 is ze steunfractielid bij de SGP, afdeling Kapelle. Ze ondersteunt bij de verkiezingscampagnes, neemt deel aan de vergaderingen en adviseert de raadsleden.

Telgenkamp-Verlinde

Mevrouw Telgenkamp-Verlinde ontving een lintje, omdat ze onder andere van 1980 tot 1990 lid was van de Ouderraad en voorleesmoeder op basisschool De Moolhoek in Kapelle. Van 1981 tot 2001 was ze bestuurslid van gymnastiekvereniging Olympia in Kapelle, lady-speaker bij wedstrijden en ze verkocht gympakjes. Sinds 1999 is ze vrijwilliger bij speel-o-theek De Schatkist in Kapelle en sinds 2002 is ze (vice)voorzitter en vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Kapelle-Biezelinge. Ook was ze van 2005 tot 2013 lid van de reiscommissie en op provinciaal niveau, van 2008 tot 2013, lid van de MaCu (Maatschappij en Cultuur). Ze ondersteunde bij de organisatie van activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied voor alle afdelingen in Zeeland. Verder is ze sinds 2011 vrijwilliger bij Cederhof Welzijn en verricht bezoekwerk aan cliënten en is buddy. Daarnaast zet ze zich al lang in als collectant voor het Reumafonds, Rode Kruis, Brandwondenstichting, Nierstichting, Epilepsiefonds, KWF, Hartstichting en het Nationaal MS Fonds.

Van Sluijs

Meneer van Sluijs is ook gedecoreerd voor meerdere vrijwilligersactiviteiten. Hij was mantelzorger voor zijn moeder en van 1970 tot 2009 ook mantelzorger voor zijn broer met een verstandelijke beperking. Zijn broer heeft zijn hele leven tot zijn overlijden bij hem gewoond. Sinds 1970 is hij vrijwilliger bij Voetbalvereniging Kapelle. Hij maakt wekelijks de velden klaar voor gebruik. Tot 2002 deed hij dat samen met zijn inmiddels overleden broer. Ook is hij lid van de schoonmaakploeg en verzorgt hij het klein onderhoud.

Stomphorst

Meneer Stomphorst is onderscheiden, omdat hij onder meer van 1969 tot 1984 reservemilitair bij het Korps Nationale Reserve (Commando Landstrijdkrachten) was. Hij was opvolgend pelotonscommandant van peloton 438 in Goes. Zijn laatste rang was sergeant. Sinds 2001 ondersteunt hij hulpbehoevende senioren en helpt bij klussen in en om het huis. Ook is hij sinds 2009 vrijwilliger bij dorpshuis De Vroone in Kapelle en voert klussen en onderhoud uit. Hierdoor wist hij met een collega de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zette hij een kluscursus op voor alleenstaande dames en coördineert hij de activiteiten voor vrijwilligersactie NLdoet.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief