Foto: Rijnhout Media

Gemeente Roosendaal: 'Financiële impact door corona? 1,5 tot 3 miljoen euro'

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft een eerste inschatting gemaakt als het gaat om de financiële gevolgen van de coronacrisis. De gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar van een aantal zaken heeft de gemeente al een redelijk scherp beeld. "Het nadeel voor de gemeente, zoals nu de inschatting is, zal liggen tussen de € 1,5 en € 3 miljoen."


Dat blijkt uit de Voorjaarsbrief 2020 waarin wordt bekeken hoe het met de financiën staat in de gemeente Roosendaal. Daaruit blijkt ook dat er veel meer geld nodig is voor het sociaal domein dan op voorhand begroot was. "Ondanks deze roerige tijden blijft de financiële positie van de gemeente Roosendaal sterk en solide", stelt wethouder Toine Theunis.

Tegenvallers coronavirus

Een van de grootste tegenvallers als gevolg van de coronaperiode, zijn de extra kosten voor onder andere de GGD. Wat die kosten precies gaan zijn, is nog niet bekend. Maar, het tekort kan oplopen tot 25 miljoen euro voor 2020. Dit tekort wordt opgevangen door de verschillende gemeentes die gebruikmaken van de GGD. Andere extra kosten zijn bijvoorbeeld de inzet van BOA's (40.000 tot 50.000 euro), minder marktgelden (10.000 tot 30.000 euro) en minder opbrengsten voor straatparkeren (500.000 tot 800.000 euro). In de berekeningen is nog geen compensatie meegenomen vanuit het Rijk. Hierover wordt later meer duidelijkheid gegeven.

Mee- en tegenvallers

Naast de coronacrisis zijn er ook andere financiële mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van een flinke tegenvaller bij de Veiligheidsregio. Gevolg? Een tekort van 552.000 euro. Bij het openbaar groen is ook een tekort ontstaan van 194.000 euro. Dit komt door de extra kosten die de gemeente moest maken rondom het beëindigen van illegaal gebruik van gemeentegrond. De grootste tegenvallers zijn echter te zien bij de zorg. Zo is er een tekort van bijna 1,5 miljoen euro op individuele voorzieningen bij de Jeugdzorg en een tekort van ruim 2 miljoen euro op de WMO.

Extra investeringen

Hoewel er de nodige tegenvallers zijn binnen de huidige begroting, staat de gemeente Roosendaal er financieel nog goed voor. Er is zelfs voor gekozen om geld uit te trekken voor een aantal nieuwe projecten. Komend jaar gaat dat de gemeente 1,6 miljoen euro kosten. Volledige financiële dekking voor deze plannen is er nog niet, volgens de huidige berekeningen wordt 2021 afgesloten met een tekort van één miljoen euro. "De komende maanden zullen wij verder kijken naar mogelijke dekkingsmogelijkheden. Daarbij geldt dat ook het verloop en het uiteindelijke resultaat over 2020 een belangrijke factor is. Op dit moment is het niet nodig om te bezuinigen of om de lokale lasten voor de inwoners te verhogen. Ons uitgangspunt is dat dit ook in de komende jaren zo blijft", besluit wethouder Theunis.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES