In de gemeente zijn al verschillende Hondenspeelplaatsen gerealiseerd
In de gemeente zijn al verschillende Hondenspeelplaatsen gerealiseerd (Foto: )

Nieuwe impulsen voor wijken en dorpen

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal wil 155.000 euro inzetten voor de vijfde ronde van Vitale Wijken en Dorpen. Sinds 2015 wordt er geld apart gehouden om de vitaliteit van de dorpen en wijken te stimuleren. De afgelopen jaren hebben er al verschillende acties plaatsgevonden, uitgangspunt daarbij is dat inwoners zelf met wensen en initiatieven komen.


In deze vijfde ronde van Vitale Wijken en Dorpen wordt de gemeenteraad gevraagd om 155.000 euro beschikbaar te stellen voor drie verschillende projecten. Als de raad hiermee akkoord gaat, blijft er nog 473.000 euro over in de pot. Eén van die projecten is het opknappen van de openbare ruimte van het Dijkcentrum in Kortendijk.

Dijkcentrum

"Bewoners en winkeliers in Kortendijk vinden dat de inrichting van de openbare ruimte binnen het Dijkcentrum niet meer van deze tijd is." De ondernemers willen meer groen, minder bestrating en meer sfeer in het Dijkcentrum. Een aantrekkelijke, groene en duurzame omgeving draagt volgens hen bij aan de leefbaarheid van de Kortendijk. De winkeliers, burgers en Bewonersplatform hebben daarom de handen ineen geslagen. "De winkeliers en de Vereniging van Eigenaren investeren in verbetering en uitstraling van de winkelpuien. De winkeliers verwijderen zwerfvuil en een landschapsontwerper heeft samen met de winkeliers en omwonenden een groenplan ontworpen voor de openbare ruimte in het Dijkcentrum." In dit plan wordt het Dijkcentrum voorzien van drie groene zuilen en in het midden moet een groenpleintje komen voorzien van sfeervolle bomen en een lange bank. De gemeente stelt vanuit Vitale Wijken en Dorpen 75.000 euro beschikbaar en de ondernemers investeren eveneens voor 75.000 euro. Eind 2019 moet de totale upgrade gerealiseerd zijn.

Hondenspeelplaatsen

Daarnaast wordt twintigduizend euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van hondenspeelplaatsen in de gemeente Roosendaal. "Bewoners en gemeente zien de maatschappelijke waarde van de hondenspeelplaatsen (HSP's). We krijgen daarom nog steeds verzoeken voor het samen realiseren van deze HSP's" De twintigduizend euro kan gebruikt worden voor het aanleggen van nieuwe HSP's. "Niet in alle wijken en dorpen zijn bewoners in staat om deze hondenspeelplaatsen te realiseren en te onderhouden. Er zijn nu tien concrete initiatieven in beeld. We gaan uit van zelfwerkzaamheid van onze inwoners, maar we stellen desondanks een beperkt bedrag ter beschikking als impulsgelden om de initiatieven daadwerkelijk te realiseren."

Tiny Forest

Last but not least is de realisatie van een tweetal Tiny Forests en twee Roosendaal Forests. Tiny Forests zijn kleine bosjes, die een belangrijke ecologische en klimatologische meerwaarde kunnen opleveren voor de woonomgeving. Roosendaal heeft zich kandidaat gesteld om een aantal van deze bosjes mee te realiseren. Voorstel is om twee Tiny Forests te realiseren en twee 'Roosendaal Forests' te realiseren waarbij kinderen het ontwerp maken en de vrijheid hebben om de bosjes naar eigen inzicht en grootte in te richten. Er wordt op dit moment nog gezocht naar geschikte locaties, al denkt de gemeente er wel over om de bossen te plaatsen in de buurt van een school. Zij worden betrokken bij de realisatie en het voortbestaan van het bos. "De realisatie bestaat uit een zorgvuldige bewerking en bemesting van de bodem, het planten van het bosje en het aanbrengen van eventuele evenementen voor een openluchtlokaal in of nabij het bosje. Het open luchtlokaal wordt later gebruikt om het lesprogramma, gericht op Tiny Forests, van de betrokken scholen ook daadwerkelijk ter plaatse te kunnen uitvoeren." Voor dit project wordt 60.000 euro uitgetrokken. "Afhankelijke van de snelheid in de voorbereidingsfase zullen de Tiny Forests omstreeks maart/april of aan het einde van 2019 worden gerealiseerd." 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715234500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/roosendaal&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief