Rucphens college: ‘Geen verkeersonveilige situatie in Dorpsstraat Sint Willebrord’
<p>De Dorpsstraat in Sint Willebrord.&nbsp;</p>

De Dorpsstraat in Sint Willebrord. 

(Foto: Addo Sprangers)

Rucphens college: ‘Geen verkeersonveilige situatie in Dorpsstraat Sint Willebrord’

SINT WILLEBRORD - Er is geen sprake van een verkeersonveilige situatie in de Dorpsstraat in Sint Willebrord, zo stelt het college in reactie op eind augustus door de PVV-fractie gestelde vragen over dit onderwerp.


Burgemeester en wethouders melden daarnaast dat er weliswaar klachten zijn ontvangen over te hard rijden en de voorrangsituatie ter plekke, maar dat deze zijn geuit kort na de reconstructie van het zuidelijke gedeelte van de Dorpsstraat. Omdat de gemiddelde rijsnelheid op de Dorpsstraat de toegestane maximumsnelheid van 30 kilometer per uur nauwelijks overschrijdt, zijn er geen snelheidscontroles gehouden, zo maken burgemeester en wethouders in hun brief aan de PVV-fractie duidelijk. Verder laat het college weten niet van plan te zijn de in overleg met omwonenden gereconstrueerde Dorpsstraat zuid aan te passen.

Verkeersafwikkeling

In het schrijven aan de PVV-fractie laten burgemeester en wethouders weten dat zij van mening zijn dat er in de Dorpsstraat geen sprake is van een verkeersonveilige situatie. Het college wijst er hierbij op dat de Dorpsstraat zuid is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen voor 30 km-wegen, opgesteld door het CROW, een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. “De Dorpsstraat maakt van oudsher onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van Sint Willebrord,” zo stelt het college. “Door de komst van de omleiding is deze functie komen te vervallen. Vanuit onder andere de Dorpsstraat vindt de verkeersafwikkeling plaats naar en vanuit omliggende wijken, winkels en bedrijven in deze dorpskern.”

Wennen

Het college geeft aan dat er via verschillende kanalen klachten zijn gedeponeerd bij de Gemeente Rucphen over te hard rijden en de voorrangsituatie. “Deze klachten zijn niet apart geregistreerd, dus is het niet aan te geven hoeveel klachten er zijn ingekomen,” zo schrijven burgemeester en wethouders. “De meeste klachten zijn kort na de reconstructie van de Dorpsstraat zuid geuit. De ervaring leert ons dat na een reconstructie van een wegvak de weggebruikers gedurende plusminus een half jaar moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Dit was ook het geval na de reconstructie van de Dorpsstraat zuid. Na een aanhoudende klacht over de voorrangsituatie bij de kruising Dorpsstraat-De Gagel rijzen zijn wij overgegaan tot het plaatsen van ondersteunende aandachtborden.”

Snelheidsovertredingen

In reactie op vragen van de PVV-fractie meldt het college dat er geen snelheidscontroles zijn uitgevoerd. Reden hiervoor zijn de verkeerstellingen en snelheidsmeting in de periode van 13 tot en met 19 september 2018, waaruit is gebleken dat de gemiddelde rijsnelheid op de Dorpstraat zuid 33 km per uur bedroeg. “Er was beperkt sprake van fikse snelheidsovertredingen,” zo lichten burgemeester en wethouders toe. “Dit waren snelheidsovertredingen die meestal in de avond en de nachtelijke uren plaatsvonden. Deze resultaten waren voor de politie geen aanleiding om snelheidscontroles uit te voeren. Wij hebben vanaf 16 tot en met 23 september 2020 wederom verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitgevoerd. Deze recente tellingen en metingen geven nagenoeg hetzelfde beeld. Er is sprake van een gemiddelde rijsnelheid van 36 km per uur.”

Niet gewenst

In samenspraak met de omwonenden is de Dorpsstraat zuid in de periode 2017-2018 gereconstrueerd, zo maken burgemeester en wethouders tot slot duidelijk. “Wij zijn niet voornemens om aanpassingen te verrichten aan deze reconstructie. Zoals al eerder gesteld voldoet de inrichting van de Dorpsstraat zuid aan de CROW-richtlijnen. De rijsnelheid op dit wegvak kan alleen beïnvloed worden door het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen in de vorm van hogere kruisingsvlakken en drempels. Dit beperkt echter de verkeersafwikkeling en veroorzaakt geluidsoverlast voor direct aanwonenden. Gelet op de geringe hogere gemiddelde rijsnelheid, vinden wij dit niet gewenst.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief