Foto: Pixabay

Flinke daling hoeveelheid restafval per persoon in gemeente Steenbergen

STEENBERGEN - Eind 2019 zijn de resultaten bekend geworden van één jaar omgekeerd inzamelen in de gemeente Steenbergen. Inwoners hebben hun gemiddelde hoeveelheid restafval weten terug te brengen tot 150 kilo per persoon. Ter vergelijking: bij de laatste meting in 2015 was die hoeveelheid nog 249 kilogram per inwoner.


Het aantal kilo's restafval mag dan flink zijn gedaald, dat geldt zeker niet voor de hoeveelheid plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Die is namelijk enorm toegenomen. Vóór het omgekeerd inzamelen was dit 10,8 kilo per inwoner, na één jaar omgekeerd inzamelen stond de teller op 27,5 kilogram per inwoner. En dat is volgens wethouder Wilma Baartmans goed nieuws. "Dat betekent dat we meer en beter afval zijn gaan scheiden", concludeert ze. "Daarover zijn we erg tevreden. Complimenten voor onze inwoners".

Extra voorlichting

De Gemeente Steenbergen wil deze stijgende lijn graag vasthouden en streeft daarom in 2020 naar 100 kilogram restafval per persoon. Er valt volgens de Gemeente Steenbergen bovendien nog meer winst te behalen op de hoeveelheid grof restafval en de kwaliteit van het aangeleverde plastic verpakkingsafval en drankenkartons. Komend jaar worden inwoners extra voorgelicht over hoe ze samen in 2020 het afval nog beter kunnen scheiden. Volgens de Gemeente Steenbergen wordt het inwoners bij omgekeerd inzamelen steeds gemakkelijker gemaakt om de recyclebare stromen te scheiden: plastic verpakkingsafval/drankenkartons (PD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) worden zoveel mogelijk aan huis opgehaald. Voor restafval moeten inwoners nu iets meer moeite doen en het zelf wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. In het buitengebied wordt het restafval nog wel aan huis ingezameld. De resultaten tonen aan, dat het merendeel van de inwoners inmiddels het afval gescheiden aanbiedt en het restafval wegbrengt naar containers.

Fijn restafval

Het omgekeerd inzamelen heeft volgens de Gemeente Steenbergen in het eerste jaar een groot effect gehad op het aandeel zogeheten fijn restafval. Dat is het restafval dat naar de ondergrondse restafvalcontainers wordt gebracht. Hierbij is sprake van een afname van 4335,8 ton naar 2452,5 ton, een daling van 173 kg naar 98 kg per inwoner. Een uitzonderlijk resultaat. Opmerkelijk is ook de grote toename van de hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingsafval en drankenkartons; van 270 ton naar 690 ton. Per inwoner betekent dit een toename van bijna 16,7 kilo. De Gemeente Steenbergen is ervan overtuigd dat de hoeveelheid van 150 kilo grof en fijn restafval per persoon zelfs nog verder omlaag kan omdat er nog steeds recyclebare stromen (dus grondstoffen) in het restafval zitten. Daarnaast bezint de Gemeente Steenbergen zich op concrete acties voor de milieustraat, dit om de hoeveelheid grof restafval verder terug te brengen. Volgens de Gemeente Steenbergen is 52 kg per inwoner is namelijk nog erg veel. "We zijn goed op weg, de sterke daling tussen april 2018 en maart 2019 laat zien dat de doelstelling 100 kg restafval per inwoner zeker haalbaar is", stelt wethouder Wilma Baartmans. "Nu is de tijd om door te pakken en ook in 2020 de hoeveelheid fijn en grof restafval verder te verminderen."

 

Vacatures

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief