Foto: Gemeente Steenbergen

Vergaderingen gemeenteraad Steenbergen gaan ondanks avondklok door

STEENBERGEN - Eind januari werd de avondklok ingevoerd als een tijdelijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze week is bekend geworden dat de avondklok wederom verlengd wordt tot medio maart. Vanwege deze verlenging is door de meerderheid van de fractievoorzitters besloten de vergaderingen niet nog langer uit te stellen. Op 4 maart komt de gemeenteraad weer fysiek bijeen.


Bij de invoering van de avondklok was het de verwachting en de hoop, dat deze maatregel inderdaad tijdelijk was. Op basis daarvan konden de vergaderingen uitgesteld worden. De inzet van deze maatregel duurt langer dan aanvankelijk werd verwacht. Er is nog geen definitieve einddatum in zicht voor het opheffen van de avondklok. Vanwege deze onduidelijke toekomst vinden de meeste fractievoorzitters het niet verantwoord om besluitvorming verder uit te stellen en worden in maart de vergaderingen weer opgepakt.

Coronaproof

De fractievoorzitters hebben in meerderheid besloten om de vergaderingen op de normale tijd te laten plaatsvinden, vanaf 19.30 uur. Deze reguliere tijd wordt gehandhaafd om de kwaliteit en zorgvuldigheid van de besluitvorming niet in te perken. De raadzaal was al coronaproof ingericht en er wordt zorg voor gedragen dat de vergadering voor alle aanwezigen veilig plaatsvindt. De vergaderingen blijven toegankelijk voor insprekers maar zij moeten er zelf op letten dat ze voor de avondklok thuis zijn. Ook zijn de vergaderingen zoals gebruikelijk te volgen via raad.gemeente-steenbergen.nl en via de lokale omroep SLOS.

Thema’s

De avondklok duurt vooralsnog tot en met 15 maart. De komende weken vinden de volgende vergaderingen plaats. Op 4 maart is er besluitvormende vergadering over onder andere het GVVP en het plan voor het aanlichten van beeldbepalende gebouwen. Op 8 maart vindt de oordeelvormende vergadering over onder andere de renovatie van de atletiekbaan op het sportpark Seringenlaan, de nota grondbeleid en het toekomstig beheer van ’t Cromwiel plaats. Op 10 maart ten slotte staat de oordeelvormende vergadering over onder andere het plan voor het Levensbos, de aanpak van de Steenbergseweg en uitbreiding van de Lidl op het programma.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief