<p>Er komen straks laadpalen in heel de gemeente Steenbergen</p>

Er komen straks laadpalen in heel de gemeente Steenbergen

(Foto: Shutterstock)

Definitieve plankaart voor locaties laadpalen gemeente Steenbergen gereed

STEENBERGEN - De definitieve plankaart voor de in de toekomst te plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente Steenbergen is gereed. De plankaart is aangeboden aan het bedrijf Vattenfall dat nu aan de slag gaat met de goedkeuring ervan.


Steeds meer mensen rijden in een elektrische auto. Ook in de gemeente Steenbergen. Dit is goed voor het milieu en dus erg duurzaam. Deze auto’s moeten ook worden opgeladen. Dit kan met de laadpalen die de komende jaren geplaatst worden in de gemeente Steenbergen. In samenwerking met de provincie Noord-Brabant komt er een aantal nieuwe laadpalen in de kernen Steenbergen, Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Het is de bedoeling dat er in alle kernen van de gemeente Steenbergen uiteindelijk een dekkend netwerk is waarbij binnen 250 meter loopafstand een laadpaal staat. Dit netwerk kan niet in één keer in zijn geheel worden gerealiseerd. Daarom is er een plan gemaakt om de komende jaren stap voor stap de palen te plaatsen. Vóór 2025 moeten alle laadpalen er staan.

Enquête

De nu gerealiseerde plankaart is mede tot stand gekomen via de inwoners van de gemeente Steenbergen. Zij werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over de definitieve locaties van nieuwe laadpalen in hun gemeente. Dit kon door het invullen van een online enquête waarop reactie gegeven kon worden op de geplande locaties van de laadpalen. Ook konden inwoners zelf laadpalen aanwijzen op de kaart. Het leverde een stormvloed aan reacties op, welke zijn gebruikt voor het definitieve plan. Maar liefst 226 personen en instanties vulden de enquête in. Voor het bepalen van de locaties is hiernaast gekeken naar de ligging van het elektriciteitsnet, groenvoorzieningen, parkeervakken en de parkeerdruk. Vattenfall gaat nu aan de slag met de definitieve plankaart. Als deze klaar is, gaat de Gemeente Steenbergen verkeersbesluiten nemen voor de laadpalen. Na de inspraaktermijn worden de laadpalen in fases geplaatst. Veel van de voorgestelde toekomstige locaties komen terug in de tweede fase van de uitrol van Vattenfall. Deze vindt plaats tussen 2023 en 2025. Daarnaast is er een lijst gemaakt met strategische locaties. Op deze plaatsen kan in de toekomst misschien ook een laadpaal komen. Dit wordt op een later moment bekeken.

n

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief