Wateroverlast in Scherpenisse, aanpassingen aan het riool

Wateroverlast in Scherpenisse, aanpassingen aan het riool

SCHERPENISSE - Het klimaat verandert en daardoor neemt de kans op extreme neerslag toe. Om de kans op wateroverlast te verkleinen, worden in Scherpenisse hemelwaterriolen aangelegd en verruimd. In de Bakkerstraat wordt een oude rioolbuis vervangen. In voorbereiding hierop is inmiddels gestart met het vernieuwen van kabels en leidingen.


Het rioleringsproject bestaat uit de volgende vier verschillende maatregelen: Afkoppelen parkeerterrein ter hoogte van de Spuidamstraat, afkoppelen van de Noordstraat, verruimen van de bestaande hemelwaterafvoer Laban Deurloostraat en het aanleggen van een extra afvoerbuis naar de sloot ten noorden van de Bakkersdijk. Ook wordt hier een oude rioolbuis vervangen. 

Uitvoering werkzaamheden

Vooruitlopend op de uitvoering van de rioolwerkzaamheden is Delta Netwerkgroep (DNWG) al gestart met het vernieuwen van kabels en leidingen. Na uitvoering zal bovengronds bijna niets te zien zijn van de uitgevoerde maatregelen. Het straatbeeld blijft daarom hetzelfde. Tijdens de uitvoering zal er sprake zijn van enige overlast, doordat wegen tijdelijk ontoegankelijk zijn. De uitvoering staat vanaf deze week gepland.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief