<p>Wethouder Johan de Beer (links) en wethouder Twan Zopfi voor De Schroef in Zundert.</p>

Wethouder Johan de Beer (links) en wethouder Twan Zopfi voor De Schroef in Zundert.

(Foto: Addo Sprangers)

Straks volledig nieuw ontmoetingscentrum op plek van De Schroef

ZUNDERT - CultuurCentrum De Schroef aan de Molenstraat in Zundert wordt straks gesloopt, waarna op dezelfde plek een geheel nieuw gebouw verrijst dat moet gaan fungeren als een cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum dat onderdak biedt aan activiteiten en werkzaamheden, gericht op het informeren, ondersteunen en inspireren van de inwoners van de gemeente Zundert. De Gemeente Zundert blijft eigenaar. Er komt een nieuw op te richten exploitatiestichting als hoofdhuurder.


Namens het Zundertse college presenteerden wethouders Johan de Beer en Twan Zopfi het plan donderdagmiddag aan de pers. Het college hoopt dat de gemeenteraad positief besluit op deze toekomstvisie en manier van bedrijfsvoering voor het inmiddels anderhalf jaar gesloten gebouw. Op 22 februari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Exploitatiestichting

Het cultureel en maatschappelijk ontmoetingscentrum moet voor iedereen een uitnodigend, toegankelijk en dynamische centrum zijn waar mensen werken, leren en recreëren, ontmoeten, ontspannen en/of hulp vinden. Waar gebruikers, deelnemers en bezoekers elkaar vinden in een divers programma van activiteiten. Welzijnsorganisaties, (culturele) verenigingen en de Gemeente Zundert vinden hier straks onderdak. De Gemeente Zundert blijft eigenaar van het gebouw. Er komt een exploitatiestichting als hoofdhuurder. De Gemeente Zundert, Surplus en de Bibliotheek West-Brabant zijn vaste gebruikers en dit geeft de stichting vaste inkomsten. Zo gaat de Gemeente Zundert een aantal werkplekken huren voor ambtenaren werkzaam in het sociaal domein, zodat de medewerkers dichter in de samenleving staan. Bij de start van het ontmoetingscentrum zullen andere gebruikers dezelfde huurkosten hebben als eerder. Daarna wordt elk jaar opnieuw berekend wat de huurkosten zijn.

Faciliteiten

In het ontmoetingscentrum komen overlegruimten, vergaderzalen en een grote zaal met podium. De foyer wordt overdag gebruikt als landplek, ontvangst, voor informeel overleg. Er komen ook permanente horecavoorzieningen. De bedrijfsvoering van de horeca komt bij een extern bedrijf te liggen. De precieze invulling van de faciliteiten volgt in de volgende fase.

Krediet

Om het plan te realiseren, vraagt het college de gemeenteraad een krediet van ongeveer 4,2 miljoen euro beschikbaar te stellen. De lasten van het krediet en de exploitatie kunnen volledig gedekt worden binnen de meerjarenbegroting van de Gemeente Zundert.

Participatietraject

In de zomer van 2020 startte de Gemeente Zundert met een participatietraject. Gebruikers en geïnteresseerden kwamen bij elkaar om over een nieuwe invulling te praten. Daaruit ontstond een werkgroep met vertegenwoordigers van verschillende gebruikers van De Schroef. De werkgroep heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt om tot deze aanzet te komen. Er was grote betrokkenheid. Dat bleek onder andere uit de stevige gesprekken die zijn gevoerd.

Toekomstbestendig

Het college spreekt van een toekomstbestendig voorstel. “De werkgroep verdient een groot compliment,” vindt wethouder Twan Zopfi,portefeuillehouder Cultuur. “Zij heeft moeilijke gesprekken niet ontweken en lastige keuzes durven te maken. Met als resultaat een ontmoetingscentrum dat plek biedt aan verenigingen en organisaties om bij elkaar te komen. Een plek voor inwoners om te genieten van cultuur, informatie op te halen en elkaar te ontmoeten.” Wethouder Johan de Beer, portefeuillehouder Financiën, vult aan: “Met de komst van stichting en vaste huurders start de bedrijfsvoering met een belangrijke basis. Bovendien moet de stichting ervoor zorgen dat het flexibel en wendbaar is zodat het ontmoetingscentrum mee kan gaan met de wensen en behoefte van gebruikers nu en in de toekomst.”

Vervolg

Op 22 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Als zij positief besluiten, wordt het plan in details uitgewerkt. Daarvoor vragen we gebruikers en geïnteresseerden om met ons mee te denken en te werken. Tegelijkertijd start de werving van het bestuur van de exploitatiestichting. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Geïnteresseerden kunnen zich melden via gemeente@zundert.nl o.v.v. bestuursleden exploitatiestichting de Schroef.

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief