Mans de Jong bij het isolatieproject.
Mans de Jong bij het isolatieproject. Foto: Corine Roks

Wijknatuur heeft een stem gekregen

Door: Addo Sprangers Algemeen,Nieuws

SPRUNDEL - Behoud Dorpsnatuur: onder die naam maken drie natuurliefhebbers zich sterk voor de flora en fauna binnen de bebouwde kom. Aanleiding waren de voorbereidingen op een grootschalig isolatieproject door wooncorporatie Thuisvester in een Sprundelse wijk. De beschermede gierzwaluw bleek de inzet waarvoor partijen rond de tafel zijn gegaan. Dit heeft geresulteerd in creatieve oplossingen waarmee niet alleen de gierzwaluw maar ook de huismus en vleermuis zijn gebaat.

DOOR CORINE ROKS

"Naar aanleiding van onze klacht over het dichtmaken van broedplaatsen van de gierzwaluw in voorbereiding op dakisolatie van woningen Thuisvester zijn we uitgenodigd voor een gesprek. En eerlijk, Thuisvester en bouwbedrijf de Kok stonden erg open voor onze kennis en visie", steekt natuurliefhebber Mans de Jong uit Sprundel van wal.

Wet Natuurbescherming

Aanleiding was een bewonersbrief van Thuisvester. De huizenblokken in de Sprundelse wijk 't Pluspunt kregen dakisolatie. Ter voorbereiding op dit project werden te goeder trouw openingen onder de dakpannen, de zogenaamde invliegnesten, alvast dicht gekit, zodat de honkvaste gierzwaluw na zijn winterverblijf in Afrika op zoek moest naar een ander plekje om zijn eitjes uit te broeden. Dit schoot bij enkele bewoners verkeerd. De gierzwaluw is een beschermde vogelsoort, waarvoor in de casus 'sloop en renovatie' in de Wet Natuurbescherming regelgeving geldt voor de gierzwaluw, vleermuizen en broedvogels waaronder de huismus.

Vergunning

Gierzwaluwdeskundige Marjos Mourmans uit Roosendaal, die het renovatieproject met argusogen via de media volgde, sloot zich aan bij de Jong en samen met een bezorgde buurtbewoner besloten zij gedrieën op te komen voor de faunabelangen in het dorp. "Thuisvester had wel een vergunning, afgegeven door provincie. Om het leefgebied en soorten te optimaliseren zouden er inderdaad voorzieningen worden getroffen. Te weinig naar ons idee, al in de voorbereidende fase klopte de telling niet. In onze onderhandelingen met Thuisvester en bouwbedrijf de Kok die daarop volgden hebben we samen de voorzieningen en locaties geïnventariseerd. Beide partijen waren zeer geïnteresseerd in onze kennis en ervaring. De uitkomsten worden zelfs meegenomen in toekomstige projecten", aldus de Jong.

Nestkasten

Zo is afgesproken om geen gierzwaluwdakpannen te gebruiken maar nestkasten. "Onder een geïsoleerd dak kan de temperatuur in de zomermaanden oplopen tot tachtig graden Celsius", weet De Jong te melden. De huismus krijgt geen vogelvide - die volgens De Jong in de praktijk niet werkt - maar een speciale dakconstructie als toegang tot zijn nest. De zogenaamde vogelschroten worden aangebracht op de derde panlat. De vleermuizen kunnen hun jongen grootbrengen in speciale kraamkamerkasten, voorzien van meerdere invliegspleten zodat de vrouwtjes gezamenlijk hun kroost kunnen opvoeden. De Jong over de locaties "Gestreefd wordt om alle nestkasten en verblijven aan de koele eindgevels te bevestigen. Zij worden pas na de werkzaamheden met een ladder geplaatst. Dit om beschadigingen te voorkomen".

Aanspreekpunt

Het drietal, dat toepasselijk onder de naam 'Behoud Dorpsnatuur' opereert is heel content met de samenwerking, die over verschillende projecten wordt uitgerold. Mans de Jong heeft hierbij de taak van aanspreekpunt voor fauna aangelegenheden aanvaard. De natuurliefhebber besluit daarom met de woorden: "Drie mensen hebben met succes de wijknatuur een stem kunnen geven".[l]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief