Afbeelding

Negen ton te weinig voor zorg in Steenbergen

Door: Remko Vermunt Algemeen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen verwacht dit jaar binnen de niet vrij toegankelijke zorg ruim 900.000 euro meer uit te geven, dan in eerste instantie in de begroting was opgenomen. Dat laat de wethouder weten die inzicht heeft gegeven in de verschillende budgetten binnen de zorg. Voor Niet vrij toegankelijke zorg was een bedrag opgenomen van 2.606.521 euro, maar de gemeente verwacht dat dit aan het eind van het jaar uit zal komen op 3.500.000 euro.

Volgens de gemeente Steenbergen zijn er verschillende oorzaken te benoemen, waaronder de manier van doorverwijzen bij huisartsen. "Huisartsen hebben vanuit de Jeugdwet de mogelijkheid jeugdigen en hun ouders zelfstandig door te verwijzen naar zorgaanbieders", stelt de gemeente. Maar, in 2017 is een behoorlijk aantal jeugdigen doorverwezen naar tweedelijns (psychische) zorg, zonder dat een jeugdprofessional meegekeken heeft. "Hierdoor zagen we soms verwijzingen naar (dure) zorgvormen, waarbij mogelijk andere zorg beter passend was geweest bij het gezin."

Doorverwijzen

De gemeente stelt dat de thuissituatie van jeugdigen voor huisartsen vaak onbekend is. "Daarom kunnen zij niet altijd bepalen welke vorm van jeugdzorg het best passend is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de mogelijkheid breder te kijken en ziet (onnodige) stapeling van zorg." Om ervoor te zorgen dat jeugdigen niet altijd meer naar de duurdere zorg worden doorverwezen, heeft de gemeente het afgelopen jaar geïnvesteerd in de bekendheid van het CJG bij de huisartsen. "De huisartsen worden nu gestimuleerd niet meer zelfstandig naar een zorgaanbieder door te verwijzen, maar gebruik te maken van het Centrum voor Jeugd & Gezin. Hierdoor kunnen de jeugdprofessionals kritisch kijken naar de inzet van de juiste zorgvormen en daarmee ook onnodige (dure) verwijzingen voorkomen."

Pleegzorg

Naast de Niet vrij toegankelijke zorg verwacht de gemeente een kleine overschrijding bij Jeugdzorg+ en voor Pleegzorg gaat de gemeente jaarlijks een bedrag van 450.000 euro begroten. "We hebben in de gemeente Steenbergen een relatief hoog aantal kinderen die pleegzorg ontvangen", aldus de wethouder. "Het is een mooi gegeven dat de gemeenschap zo open staat voor pleegzorg. Het brengt echter op het gebied van jeugdzorg hogere kosten met zich mee. Helaas hebben we moeten constateren dat de kosten van pleegzorg in vorige jaren slechts voor een deel op het budget voor pleegzorg terecht zijn gekomen." Daarom wordt vanaf nu een vast bedrag beschikbaar gesteld voor de pleegzorg.

Individuele gevallen

Hoewel de gemeente een steeds beter beeld begint te krijgen van de uitgaven binnen de zorg, blijven er risico's kleven aan dit soort schattingen. Want, hoewel het beschikbare budget op kan zijn, moet de gemeente ten alle tijden de hulpvragen honoreren. Ook als het budget daarvoor niet toereikend is. "Mocht er in het tweede halfjaar van 2018 sprake zijn van meer multiproblemcasussen dan nu voorzien is, dan heeft dat een nadelig effect op het budget." (Oud-)wethouder Cor van Geel moest in april nog vertellen dat het budget voor jeugdzorg in 2017 was overschreden met ruim 1,4 miljoen euro. Hoewel daar verschillende oorzaken aan ten grondslag lagen, was één van die redenen een gezin dat erg veel geld had gekost. "In de eerste inhoudelijke scan die wij gedaan hebben, is de verhuizing van een gezin uit de regio West-Brabant West met meerdere kinderen geconstateerd, waarbij een zorgbudget van 500.000 euro ingezet moest worden", meldde de wethouder destijds. Als zo'n situatie zich voordoet kan het zomaar zijn dat je budget in één keer op is of overschreden wordt. "In de toekomst blijven we dit soort schattingen maken en steeds terugkijken waar en waarom deze schattingen afwijken van de werkelijkheid, daarmee zullen we steeds beter in staat zijn verwachtingen nauwkeuriger in beeld te brengen."Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief