Afbeelding
Foto: Politie

Toezicht en controle legaal wapenbezit staat onder druk door hoge werkdruk politie

Door: Eveline Jansen Politie

THOLEN- De werkdruk op de afdelingen Korpscheftaken, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op legaal wapenbezit, is hoog. Mede daardoor staat de controle van verlofhouders onder druk. Wie een wapenvergunning aanvraagt, moet aan strenge eisen voldoen. De druk op de afdelingen Korpscheftaken leidt ertoe dat de politie minder toezicht houdt op schietverenigingen, jagersverenigingen en wapenhandelaren. Door het moeten maken van keuzes en door het laatste coronajaar in 2021, zijn de afgelopen drie jaar niet honderd maar drieëntachtig procent van de verlofhouders thuis gecontroleerd. Dat moet beter, erkent Toon Moeskops, adviseur binnen de portefeuille Korpscheftaken.

Meerdere media meldden donderdag 18 april dat de politie er de afgelopen drie jaar niet in geslaagd is om de ruim 60.000 mensen met een legaal vuurwapen thuis te controleren. Daarnaast berichtten ze over de hoge werkdruk en de personeelstekorten bij de afdelingen Korpscheftaken van de politie. Door het moeten maken van keuzes en door het laatste coronajaar in 2021, zijn de afgelopen drie jaar niet honderd maar drieëntachtig procent van de verlofhouders thuis gecontroleerd.  

Toezicht

De druk op de afdelingen Korpscheftaken leidt ertoe dat de politie minder toezicht houdt op schietverenigingen, jagersverenigingen en wapenhandelaren dan wenselijk is. “Met meer mensen kunnen we daar meer aan kunnen doen. Gelukkig voelen verenigingen en handelaren  zelf ook een grote verantwoordelijkheid en willen zij, net als wij, dat de boel op orde is”, zegt Moeskops.

Huiscontroles

Volgens Moeskops heeft het een andere oorzaak dat de politie de norm voor huiscontroles niet haalt. “Die controles worden uitgevoerd door collega’s uit de basisteams. Zij krijgen van de afdeling Korpscheftaken de melding dat zij bij een verlofhouder moeten langsgaan. Maar ook in de basisteams is het keuzes maken. Een spoedmelding zoals een reanimatie of heterdaad inbraak gaat voor een geplande controle. Daardoor, en door het laatste Coronajaar in 2021, hebben we de afgelopen drie niet honderd, maar drieëntachtig procent van de verlofhouders thuis bezocht.” Moeskops erkent dat het beter moet. “De huiscontroles hebben waarde. We stellen vast of de vergunde wapens goed en veilig zijn opgeborgen en we hebben contact met de verlofhouder. De norm van honderd procent controle per drie jaar is er dan ook niet voor niets. Tussen 2013 en 2019 lukte het ons wel om de norm te halen en naar die situatie moeten we terug.”

Geschiktheid

Volgens Moeskops is, ondanks de hoge werkdruk en het niet behalen van de honderd procent norm voor thuiscontroles, het toezicht op legaal wapenbezit in ons land op orde. “Wie een wapenvergunning aanvraagt, moet aan strenge eisen voldoen. En wie eenmaal een vergunning heeft, krijgt met meer te maken dan alleen een huiscontrole. Zo moet elke verlofhouder zich jaarlijks bij de politie melden voor verlenging van het verlof en daarbij schriftelijke verklaringen van drie referenten overleggen. Als zij twijfelen over de stabiliteit van de verlofhouder hebben zij de voortdurende plicht om dat te melden.” Moeskops geeft aan dat er via het systeem BlueView direct een melding gedaan wordt op het moment dat een verlofhouder met de politie in aanraking komt. Het bestuur van schietverenigingen kan zorgen signaleren via een landelijk meldpunt of rechtstreeks bij Korpscheftaken.

Formatie

Om ervoor te zorgen dat de politie haar controlerende en toezichthoudende taak optimaal kan uitvoeren en om de druk op de afdelingen Korpscheftaken te verlichten, wordt de formatie van Korpscheftaken de komende jaren met zo’n 40 werknemers uitgebreid. Moeskops: “Het is een uitdaging om de huidige en nieuwe vacatures op te vullen. Het werk bij Korpscheftaken is belangrijk, maar wel anders dan ander politiewerk. Bovendien hebben wij net als iedereen te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom kijken we nu ook nadrukkelijk naar niet-executieve mensen met een bestuursrechtelijke achtergrond.”

Geldigheidsduur

Hiernaast is een digitale verandering ingezet die de administratieve druk bij Korpscheftaken moet verlichten. Ook onderzoekt de politiek of de geldigheidsduur van een vuurwapenverlof verlengd kan worden van één naar drie of zelfs vijf jaar. Een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Chris van Dam adviseerde dit eind 2022.  ”De politie staat hier positief tegenover”, zegt Moeskops. 
Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief