Afbeelding
Foto: Joep Bremmers

Extra geld voor woningen Scheldekwartier

Door: Redactie Algemeen

VLISSINGEN - De Provincie verleent ruim 1,5 miljoen euro subsidie voor vijf gebiedsgerichte projecten voor verbetering van de woningvoorraad. Het gaat om vervangende nieuwbouw of het veranderen van gebouwen in woningen. Deze subsidie draagt bij aan de realisatie van in totaal 215 nieuwe woningen in de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen, Sluis en Vlissingen. 

Dinsdag 27 september 2022 overhandigde gedeputeerde Dick van der Velde een symbolische cheque aan wethouders Frank van Hulle (Terneuzen),  Rutger Schonis (Middelburg), Marian van Oostenbrugge-Bertou (Sluis), Joan Veldhuizen (Goes) en Coen Bertijn (Vlissingen). Met de subsidieregeling ‘Gebiedsgerichte Aanpak Wonen’ verbetert de kwaliteit van de Zeeuwse woningvoorraad. Via renovatie van bestaande woningen, gebiedsgerichte sloop- en nieuwbouw en verbouwing van bijvoorbeeld kantoren en scholen tot woningen worden niet alleen goede woningen gebouwd maar ook de leefomgeving verbeterd. Gedeputeerde Dick van der Velde: “Met deze subsidie kunnen we vijf locaties in Zeeland niet alleen verfraaien maar ook honderden woningen realiseren en die zijn hard nodig. We zetten ons samen met gemeenten in om de komende jaren duizenden woningen te realiseren in Zeeland.” In totaal wordt 1.667.858 euro uitgetrokken. Met deze subsidie wordt een totale investering van 24.270.192 euro mogelijk gemaakt. Met de uitvoering van deze projecten worden in totaal 215 toekomstbestendige woningen gerealiseerd, waarvan 177 levensloopbestendige woningen en twee middenhuurwoningen. Dit zijn woningen die de bestaande woningvoorraad aanvullen.


Op 6 juli 2018 is de Regio Deal Zeeland ondertekend. Eén van de onderdelen van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 is de gebiedsgerichte aanpak voor herstructurering en verbetering van woon- en leefkwaliteit in wijken en kernen met een integrale aanpak voor de verbetering van de woningvoorraad. De subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is een onderdeel van de Actielijn Gebiedsgerichte aanpak bestaand vastgoed uit de Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Omgevingsvisie. Daarbij gaat de provincie gericht aandachtsgebieden in de bestaande voorraad identificeren en hier een aanpak voor ontwikkelen om de bestaande woningvoorraad te versterken. Het betreft de herinvulling van een deel van het Scheldeterrein: de bouw van het appartementengebouw de Dempo en de aanleg van het Stumphiuspark. De Dempo wordt een gebouw met tachtig duurzame levensloopbestendige sociale huurappartementen. Deze zijn bedoeld voor 1-2 persoonshuishoudens in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Door de toevoeging van goede levensloopbestendige woningen kan de oudere doelgroep (55+) van woningcorporatie l’Escaut doorstromen. Hiermee komen andere (grotere) woningen die niet levensloopbestendig zijn beschikbaar voor andere woningzoekenden. Centraal in de Scheldewijk komt het Stumphiuspark te liggen. Het vormt de ontmoetingsplek van de wijk en een groen baken in de stedelijke omgeving. De gemeente Vlissingen ontvangt hiervoor een bedrag van 750.000 euro.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief