De kavels naast de Stromenweg in Middelburg
De kavels naast de Stromenweg in Middelburg Foto: Google Maps

Tijdelijke huisvesting spoedzoekers en statushouders in Middelburg

Door: Redactie Algemeen

MIDDELBURG - Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft een langer wordende wachtlijst van mensen die om verschillende redenen met spoed een woning zoeken. Middelburg heeft besloten zich in te zetten om aan deze vraag te kunnen voldoen en Woongoed plaatst begin 2023 52 tijdelijke woningen.

De krapte op de woningmarkt en het voldoen aan de oproep vanuit het kabinet om statushouders een woning toe te wijzen maakt dit noodzakelijk. Oplopende wachttijden voor de huurmarkt maakt alles urgent. Door meer woningen te bouwen is het mogelijk om meer mensen te huisvesten. De statushouders en spoedzoekers bieden we op deze manier sneller tijdelijke huisvesting aan. Daarom is er voor de mix gekozen van spoedzoekers en statushouders.

52 tijdelijke woningen
De tijdelijke woningen komen op de locatie aan het Zwin tussen de Yildirim Beyazit Moskee en het Leger des Heils. In totaal komen er 52 woningen, verdeeld over vijf woonblokken, in twee lagen. Er komen woningen op de begane grond en op de eerste verdieping (bereikbaar door middel van een galerij). De totale bouwhoogte is maximaal 6,5 meter.

Doelgroepen
Er komen 28 woningen beschikbaar voor statushouders. Dit zijn mensen met een verblijfsvergunning, maar die nu nog bijvoorbeeld in een AZC wonen en daar op korte termijn uit moeten. Het is wettelijk verplicht dat de gemeente zorgt voor woningen. Met deze tijdelijke woningen wordt het aantal vergunninghouders dat rechtstreeks gebruik maakt van de reguliere woonruimteverdeling minder. Er komen 24 woningen beschikbaar voor spoedzoekers. Dit zijn woningzoekenden die acuut een woning nodig hebben, zoals een gescheiden ouder met kinderen of mensen die om een andere reden dringend een andere woning nodig hebben, bijvoorbeeld jongeren (23+) die nog wonen bij ouders en waar dit problemen oplevert.

Aanvang bouw
Het streven is om begin januari 2023 te starten met de bouw. Getracht wordt om de woningen eind juni 2023 op te leveren. Woongoed Middelburg gaat opdracht geven aan Regio B.V. om de woningen te bouwen. Marsaki coördineert alle werkzaamheden. Zie ook www.middelburg.nl/stromenpoort.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief