Gedeputeerde Harry van der Maas leest herinneringskrant Zeeuws Weerzien samen met v.l.n.r. mevr. Hamelink, de heer Scherpenisse en mevr. Van Waegeningh in Middelburg
Gedeputeerde Harry van der Maas leest herinneringskrant Zeeuws Weerzien samen met v.l.n.r. mevr. Hamelink, de heer Scherpenisse en mevr. Van Waegeningh in Middelburg Foto: Hanneke de Vroe

SGP wil kleine kernenfonds

Algemeen

MIDDELBURG - De SGP in Zeeland maakt zich zorgen om het steeds meer verdwijnen van voorzieningen uit kleine kernen, zoals een buurtsuper, (hulp)postkantoor, ontmoetingscentrum, dorpshuis of een spreekuur voor medische zorg. Daarom pleit de fractie voor een KLEINE KERNENfonds om deze voorzieningen mede in stand te houden én hulp van professionals.  

Harry van der Maas: “De afgelopen jaren heeft de SGP aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in Zeeland en het ondersteunen van kleine initiatieven, veelal door vrijwilligers gerund. Met een klein budget heeft de Provincie diverse initiatieven gesteund. De SGP concludeert dat er meer nodig is én snel. Voorzieningen in de kleine kernen zijn het cement voor de Zeeuwse samenleving. Mensen ontmoeten elkaar daar, helpen elkaar en zorgen voor saamhorigheid waardoor het aangenaam wonen is in een kern. Echter is het lastig om voorzieningen overeind te houden omdat de schaal van een kleine kern niet altijd voldoende is. Om die reden vindt de SGP dat ondersteuning nodig is middels een kleine kernenfonds.” 

Net als dat Zeeland vaak niet kan voldoen aan Haagse normen als het gaat om het in stand houden van onderwijs, openbaar vervoer, infrastructuur etc., kan een kleine kern ook niet voldoen aan de norm van een grotere stad in Zeeland. Gemeenten kunnen vaak ook niet alle financiële lasten dragen gelet op de hoeveelheid taken: het is soms kiezen om geld beschikbaar te hebben voor jeugdzorg of investeren in een dorpshuis. Zo ver mogen we het niet laten komen vindt de SGP. 

Het kleine kernenfonds moet goed gevuld worden: minimaal 1,5 miljoen euro per jaar. Samen met verenigingen, dorpsraden en gemeenten wil de SGP de voorwaarden opstellen voor dit fonds. Ook moet de Provincie deskundige hulp beschikbaar stellen om met ondernemers/ initiatiefnemers/stichtingen/dorpsraden mee te denken. De Provincie geeft nu bijvoorbeeld ook veel geld uit aan Impuls Zeeland om innovaties door ondernemers mogelijk te maken, daarin te adviseren en hen te begeleiden. De SGP ziet die stimulans ook graag voor leefbaarheidsinitiatieven in de kleine kernen. Het zit namelijk niet altijd in geld, soms ook in het vinden van opvolging, een gebouw of andere zaken. Belangrijk is dat elk initiatief in Zeeland evenveel kans krijgt om te overleven. Om die reden is het nodig dat de Provincie de helpende hand biedt. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief