De Lange Jan in Middelburg
De Lange Jan in Middelburg Foto: Edwin Mijnsbergen

Middelburg zoekt samen met inwoners naar bouwlocaties

Door: Edwin Mijnsbergen Algemeen

MIDDELBURG - De gemeente Middelburg gaat de komende maanden samen met inwoners op zoek naar nieuwe bouwlocaties binnen de gemeente. Net als in alle andere gemeentes in Zeeland is de woningbouwopgave groot. De raad heeft gisterenavond het voorstel goedgekeurd om door middel van een loting inwoners te betrekken bij de zoektocht naar locaties voor nieuwe woningen.

Wethouder Schonis is enthousiast over de manier waarop nieuwe bouwlocaties gevonden gaan worden. “In Middelburg vinden we het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij onze plannen en opgaven. Onze inwoners weten wat als geen ander wat er speelt en leeft in hun eigen leefomgeving. In de samenleving is veel kennis en kunde aanwezig. De inbreng en ideeën van onze inwoners zijn daarom van grote waarde bij het vormgeven van de ontwikkelingen binnen Middelburg. Samen zorgen we voor leefbare en duurzame wijken en dorpen, waarin iedereen zich betrokken voelt en waarin we gezamenlijk bouwen aan een mooie toekomst.”

Loting
De groep inwoners die mee gaat denken over de locaties wordt vastgesteld door middel van een loting. De loting gebeurt door een extern bureau, waarbij half juni een grotere groep inwoners een uitnodigingsbrief zal ontvangen. Deze inwoners kunnen zich vervolgens aanmelden, waarna uit deze groep een vijftigtal mensen wordt ingeloot. Deze vijftig ingelote inwoners kijken vervolgens in twee sessies samen naar mogelijke bouwlocaties binnen de gemeente. De sessies vinden in september plaats. “Dit is de eerste keer dat we door middel van een loting de inwoners betrekken bij een participatieproces. Op deze manier hopen we ook juist de mensen die zich niet zo snel aanmelden te laten deelnemen. Daarnaast zal deze loting zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving van de gemeente Middelburg”, aldus Schonis.

Kansenkaart
Enkele locaties zijn al in beeld, zoals Hazenburg in Arnemuiden en Laurenshof in Sint Laurens. Naar de overige locaties, voor ongeveer 900 woningen die voor 2040 in de gemeente gebouwd gaan worden, moet nog gezocht worden naar een plaats. De gemeente geeft aan dat zowel locaties voor nieuwbouw als bestaande panden voor transformatie een mogelijkheid zijn.

Het uiteindelijk doel van dit participatietraject is een kaart waarop kansrijke locaties zijn ingetekend. Op deze kaart staan potentiële woningbouwlocaties voor zowel koop- als sociale huurwoningen. De kansenkaart is een zwaarwegend advies aan het gemeentebestuur. De vraag wat voor soort woningen er gebouwd worden komt in dit proces nog niet aan de orde. Dat wordt uitgewerkt in concrete plannen die voor de locaties op de kansenkaart ontwikkeld gaan worden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief