Afbeelding

Gemeente pakt huisvesting basisscholen Willemstad op

Algemeen

WILLEMSTAD - De gemeenteraad van Moerdijk heeft van het college van burgemeester en wethouders een startdocument ontvangen voor de scholenontwikkeling in Willemstad. Hierin wordt ingezet op het onderzoek naar de haalbaarheid voor renovatie of vervangende nieuwbouw van de huidige schoolgebouwen in Willemstad.

De huisvesting van met name de openbare basisschool Willem de Zwijger is al een tijdje een nijpend probleem. Zij kampt met een tekort aan lokalen, waardoor noodgedwongen gebruik gemaakt moet worden van de locatie van basisschool De Singel. Voor beide scholen is deze situatie ongewenst en ook onplezierig. Daarnaast is Willem de Zwijger een openbare school en De Singel een protestants christelijke school. Iets waar in de toekomstige plannen terdege rekening mee gehouden moet worden.

Haalbaarheidsonderzoek Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op verschillende scenario’s. Wethouder Thomas Zwiers vertelt dat de huidige schoolgebouwen beiden nog voldoen. Wanneer de schoolgebouwen gerenoveerd worden, dan betekent dit dat ze wellicht ten tijde van de renovatie gebruik moeten maken van elkaars locatie. Hij beseft dat veel ouders deze optie liever niet willen.

Locaties Voor wethouder Zwiers staat voorop dat hij open het gesprek in gaat met alle belanghebbende partijen. “Alle opties zijn open”, vertelt hij. Naast de huidige locaties van de basisscholen, worden andere mogelijke locaties voor beide scholen meegenomen. Hierbij noemt de wethouder het Kloosterblokje, grond nabij de voetbalvelden van Willemstad, de Hogeweg en zelfs een groenstrook tussen de Hogeweg en het Steenpad. “Dat lijkt mij wel de minst aannemelijke locatie, maar we sluiten bij voorbaat niets uit”, voegt hij toe.

Voorzieningen Wat zeker gebeuren gaat, is dat de scholen voorzieningen krijgen voor multifunctionele doeleinden. Zwiers duidt daarbij op bijvoorbeeld een gymzaal. “Die kan gebruikt worden door de scholen, maar kan ook weer verhuurd worden aan verenigingen. Dat kan zelfs alleen met eventuele kleedkamers al.” Gecombineerde voorzieningen zorgen ervoor dat er veel mensen gebruik van kunnen maken. Ook gebouw Irene in het centrum van Willemstad wordt meegenomen in de plannen.

Stap De scholenontwikkeling in Willemstad moet volgens de wethouder breder getrokken worden. “Het is mooi wanneer een school een podium heeft zoals bij gebouw Irene. Hoe een en ander vorm moet krijgen is nu nog niet helder, maar met het startdocument is een eerste stap gezet. Kinderopvang moet opgenomen worden in de plannen en ook moet er kritisch gekeken worden naar de vervoersbewegingen die beide basisscholen teweeg brengen.”

Krimp Ondanks de krimp op veel basisscholen, is daar in Willemstad op korte termijn geen sprake van. Met de sluiting van basisschool de Ruigenhil in Helwijk volgend schooljaar, komen er gegarandeerd meer kinderen naar de basisscholen in Willemstad. BIJDRAGE MIRYAM VAN DER STEE/ARCHIEFFOTO TIES STEEHOUWERBlijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief