<p>Lotte Wijnen, voorzitter van Stichting Groet & Ontmoet.</p>

Lotte Wijnen, voorzitter van Stichting Groet & Ontmoet.

Bosschenhoofd mag komen met eisen aan dorpshuis

BOSSCHENHOOFD - Stichting Groet en Ontmoet vraagt de inwoners en de verenigingen van Bosschenhoofd om input te leveren voor het nieuwe dorpshuis dat zo goed als zeker op het terrein van de Blokhut gerealiseerd gaat worden. De gemeente heeft Groet & Ontmoet gevraagd te participeren in dit proces als zijnde afvaardiging van de Bosschenhoofdse gemeenschap. Daarom hoopt het bestuur dat zowel individuele dorpsgenoten als verenigingen van zich laten horen. 


“Er is naar voor gekomen dat de behoefte aan een dorpshuis groot is. Belangrijk is nu dat duidelijk wordt welke aanpassingen aan De Blokhut gedaan moeten worden om tot een volwaardig dorpshuis te komen waaraan binnen Bosschenhoofd behoefte is. Daarvoor is het belangrijk dat we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van welke faciliteiten, grootte van de ruimtes en de vorm van exploitatie gewenst is”, zo laat de stichting weten.

Input

Om die reden doet men een oproep aan Bosschenhoofd om deze eisen kenbaar te maken. De stichting denkt dan aan bestaande verenigingen en stichtingen binnen het dorp, maar ook aan de individuele inwoners die een ontmoetingsruimte zoeken, mensen met ideeën om activiteiten in het dorp te ontplooien, politieke/maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld wijkverenigingen. “Hoe groter de input vooraf is vanuit het dorp, des te beter het nieuwe dorpshuis hierop ingericht en aangepast kan worden”, zo vindt het bestuur.

Bijeenkomst

Input aanleveren kan op verschillende manieren. Door de gemeente, Dorpslab en Groet & Ontmoet Bosschenhoofd wordt er gezamenlijk een digitale bijeenkomst via Microsoft Teams georganiseerd op maandag 8 maart van 19:00-20:30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: www.ontmoeteninbosschenhoofd.nl. Het is ook mogelijk inbreng voor het dorpshuis aan Groet & Ontmoet Bosschenhoofd door te geven via GroetenOntmoetBosschenhoofd@gmail.com of Pastoor van Breugelstraat 46 (tegenover de Reiskoffer) in Bosschenhoofd. “Als u dit voor 8 maart doet, kunnen wij deze informatie meenemen in de digitale bijeenkomst. Lukt dit helaas niet, is het uiteraard geen enkel probleem om ons later te informeren”, zegt men. “Ook kunt u natuurlijk de leden van Groet & Ontmoet Bosschenhoofd persoonlijk benaderen, als u dat wenst. Dit zijn Lotte Wijnen (voorzitter), Toon de Bont (secretaris), Walter Verstraten (penningmeester), Kees Konings, Mary-Ann de Bont en Niels Jongeneelen. Ook via onze Facebook pagina kunt u met ons in contact komen.”

Kans

Tot slot laat het bestuur weten te hopen dat de Bosschenhoofdse gemeenschap de kans aangrijpt om De Blokhut om te vormen tot een volwaardig dorpshuis. “Zo wordt de leefbaarheid voor nu en de toekomst in ons mooie dorp vergroot. De gemeente is bereid om hier tijd en geld voor vrij te maken dus denk met ons mee!” 

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief