Klundertse scholen willen samen in één schoolgebouw met kinderopvang
<p>Basisschool De Rietvest tijdens een les over bijen.&nbsp;</p>

Basisschool De Rietvest tijdens een les over bijen. 

(Foto: Ties Steehouwer)

Klundertse scholen willen samen in één schoolgebouw met kinderopvang

KLUNDERT - De gemeente Moerdijk staat komende jaren voor een flinke bouwopgave voor de scholen. In Klundert, Willemstad, Fijnaart en Zevenbergschen Hoek verrijzen de komende zes jaar nieuwe schoolgebouwen. Het grootste project is voor Klundert. De schoolbesturen van de Rietvest, de Molenvliet en het Bastion geven aan graag een campus te willen waar alle basisscholen en kinderopvang bij elkaar worden gehuisvest. Basisschool De Cocon wordt daar niet in meegenomen, omdat deze onderwijsinstelling dichtgaat. 


Samen met sportfaciliteiten en een gemeenschapsgebouw ontstaat er een rijke leeromgeving waarin er niet alleen op school geleerd wordt, maar waar ook van sport- en culturele verenigingen en van ouderen geleerd kan worden en waar gastlessen en excursies naar het bedrijfsleven verzorgd kunnen worden. Het is ook de bedoeling dat regulier en speciaal onderwijs veel intensiever gaan samenwerken, zodat kinderen in de basisschool kunnen blijven, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben.

Kindcentra

In de toekomst zullen scholen zich ontwikkelen tot integrale kindcentra (IKC). Kinderen kunnen daar van 0 tot 12 jaar terecht. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Zo werken de diverse partners samen aan een doorlopende ontwikkeling van kinderen. De voorschoolse opvang is erop gericht om te voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd achterstanden oplopen.

Inzet van studenten

Een nieuwe aanpak die op alle scholen in de gemeente zijn intrede doet, is de ondersteuning door HBO- en MBO-studenten in opleiding. Meer-Moerdijk ondersteunt de scholen daarbij. De studenten leveren een bijdrage op het gebied van sporteducatie en cultuur en om extra activiteiten te helpen organiseren, zoals excursies naar het bedrijfsleven en contacten met ouderen.

Kleine kernen en scholen

Een vraagstuk waarover de besturen en de gemeente de komende tijd verder moeten nadenken betreft de kleine kernen en de kleine scholen. De jarenlange krimp is ondanks alle inzet die in de kleine scholen is verricht, niet omgebogen in groei of stabiliteit. Het besef dat het op een kleine school moeilijker is om aan de eisen van de 21e eeuw te voldoen en het besef dat de scholen in de omgeving zich ontwikkelen tot aantrekkelijke IKC’s leggen een extra druk bij de kleine scholen.

Gezamenlijke opdracht

De schoolbesturen pleiten ervoor om gezamenlijk tot een plan te komen waarmee ook de kinderen uit de kleine kernen verzekerd zijn van goed onderwijs. Wethouder Eef Schoneveld ziet het als een gezamenlijke opdracht van gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om samen met maatschappelijke partners alle genoemde opgaven in samenhang te vertalen in een strategisch scholenplan voor de gehele gemeente.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief